Work4Women voor werkgevers

Work4Women is hét uitzendbureau voor (herintredende) vrouwen. Work4Women is een gezamenlijk initiatief van Tempo‐Team en Margriet en streeft naar het verhogen van de arbeidsparticipatie van vrouwen. Dat doen we door vrouwen te adviseren en te begeleiden naar werk. 

Work4Women gaat met bedrijven het gesprek aan om kansen te creëren voor werkzoekende vrouwen. Het gaat daarbij vaak om praktische zaken die geregeld moeten worden, zoals opleidingen, werktijden, aanpassingen in de werkomstandigheden en begeleiding op de werkvloer.

Profiteer van gemotiveerd personeel en hun toegevoegde waarde

  • vrouwen uit de doelgroep van Work4Women zijn zeer betrouwbaar en gemotiveerd: ze zijn er vanaf de eerste dag, ze hebben een lange uitzendduur en een laag verzuim.
  • dit levert je een langere verblijfsduur, meer senioriteit en hogere productiviteit op, dus direct lagere personeelskosten en indirect een betere kwaliteit!
  • door gebruik te maken van Work4Women draag je bij aan het verhogen van de participatiegraad onder vrouwen in Nederland, hun onafhankelijkheid en persoonlijke ontwikkeling. 
  • de inzet van Work4Women draagt bij aan de invulling van jouw MVO‐ en diversiteitsbeleid, daardoor ben je zichtbaar in de markt als inventief en maatschappelijk betrokken werkgever.

Ervaringen werkgevers met Work4Women

"Wij zijn heel blij met onze kandidaat van Work4Women. Juist haar senioriteit brengt meer voordelen met zich mee dan alleen haar werkervaring. Wij zijn een jonge internationale organisatie; academici van 19‐22 jaar vanuit de hele wereld werken bij ons als onderzoekers in het laboratorium. De opvang, een praatje, hulp bij praktische zaken als het openen van een rekening - wat zij naast haar reguliere werk als office manager doet, is van 'onbetaalbare' waarde. Dat hadden wij van tevoren niet bedacht!" Jan Hendriks, CEO InnoCore Pharmaceuticals

“Heiploeg wilde de efficiency verhogen in de productie. Tijdens de pauzes moest het productieproces op volle sterkte doordraaien. Work4Women bleek hiervoor de ideale oplossing te hebben: flexibele moeders die tijdens schooltijden aan het werk kunnen in de productie. Bij Heiploeg is de efficiency omhoog en moeders kunnen hun werk goed combineren met hun gezin.” Henry Zwiers, plantmanager Heiploeg

"Een Work4Women Powermeeting is een mooie gelegenheid om met andere bedrijven en professionals te discussiëren over het belang en de waarde van gender-diversiteit. Voor mij en Philips Consumer Lifestyle leveren deze sessies altijd veel inspiratie, waardevolle contacten en concrete ideeën op."