publicatiedatum: 

Divosa: uitzenders belangrijkste partner voor wwb-uitstroom

Gemeenten hebben grote administratieve uitdaging

Christien Bronda gaf een interview voor het blad ABU-magazine Uitzendwerk over de flexibele arbeidsmarkt. Een vakblad dat gericht is op de uitzendbranche. Christien benadrukte het belang van samenwerking. Voor gemeenten zijn uitzendorganisaties de belangrijkste partner om werkzoekenden aan werk te helpen. De samenwerking groeit en is ook nu al dé oplossing, zegt vicevoorzitter Christien Bronda van Divosa.

Divosa

Divosa is de Nederlandse vereniging van gemeentelijke managers op het terrein van participatie, werk en inkomen. Uitstroom vanuit bijstand (WWB) naar flexibele arbeid is voor de vereniging een belangrijk thema. "Juist nu werkgevers vaak geen vaste of volledige banen kunnen bieden, liggen daar de kansen voor onze doelgroep. De grootste uitstroom van gemeenten wordt al gerealiseerd via uitzenders. Voor de ene werkzoekende is een parttime baan al direct de oplossing, voor anderen een mooie opstap naar de arbeidsmarkt. Een beetje werk, leidt vaak tot meer werk doordat iemand weer in een werkritme komt en een netwerk opbouwt," zegt Bronda.

Matching en begeleiding

Niet alleen directe matching via uitzendbureaus is belangrijk voor gemeenten. "Ook de begeleiding van werkzoekenden en samenwerking met klantmanagers op bijvoorbeeld Werkpleinen is zeer waardevol. Dat besef is er inmiddels bij Sociale Diensten. Die samenwerking groeit."

Knelpunten

Er zijn ook nog knelpunten. "Niet bij de uitzendbranche. Maar vooral in de administratieve uitdagingen bij gemeenten. Zeker als iemand geen vast aantal uren per maand werkt, geeft dat al snel complicaties. De wet redeneert nog sterk vanuit vaste contracten en volledige banen. Je zit volledig in de bijstand of niet. Dat is niet meer van deze tijd.

Halfjaarcontracten

Ook zonder wetswijzigingen zijn er al veel instrumenten denkbaar om de uitvoering gemakkelijker te maken. Bijvoorbeeld door halfjaarcontracten af te sluiten met werkzoekenden over een gemiddelde korting op hun uitkering. Na die periode krijgen ze een restbedrag bijgestort. Veel mensen in de bijstand vinden op voorhand een ‘nulurencontract' aanvaarden eng, omdat ze zich geen financiële onzekerheid kunnen veroorloven. De uitdaging is om hen te ontzorgen. Gemeenten kunnen de verrekening bijvoorbeeld ook met uitzendbureaus doen. Dergelijke oplossingen moeten we samen zoeken."

Kinderopvang

Ook kinderopvang is een knelpunt. "Werkzoekenden zijn niet altijd beschikbaar doordat ze geen passende kinderopvang hebben of omdat veel banen bijvoorbeeld niet passen bij het ritme van een alleenstaande moeder. Zeker als kinderen nog niet naar school gaan. Gemeenten en werkgevers kunnen dat ook zelf organiseren en de uitzendbranche kan daarbij helpen. Dit is ook administratief nog een uitdaging." Een ander aandachtspunt volgens Bronda is de begeleiding zodra iemand aan het werk gaat. "Dan verandert er van alles en valt de hulpverlening opeens weg. Dan kan ‘verlengd klantmanagement' helpen om te zorgen dat de baan ook een succes wordt. Gemeenten hebben daar alleen geen budget voor. Ook daar moeten we met onze partners creatieve oplossingen zoeken. Daar is de uitzendbranche ook hard bij nodig." Voor gemeenten zijn uitzendorganisaties de belangrijkste partner om werkzoekenden aan werk te helpen. De samenwerking groeit en is ook nu al dé oplossing, zegt vicevoorzitter Christien Bronda van Divosa. Knelpunten zijn er vooral op administratief gebied en bij het organiseren van kinderopvang en begeleiding, zodra iemand aan het werk gaat. "Ook daarbij hebben wij de uitzendbranche hard nodig," aldus Bronda.

PPS van Tempo-Team in de praktijk

Publiek-Private Samenwerking van Tempo-Team werkt sinds 2011 al succesvol samen met diverse gemeenten als Den Haag, Zoetermeer en Amsterdam met als doel zoveel mogelijk mensen aan het werk te helpen. Door intensief samen te werken en gebruik te maken van de expertise en het netwerk van de gemeenten en Tempo-Team realiseren wij de gestelde doelen. De samenwerking is succesvol door de gelijkwaardigheid, het slim benutten van ieders sterke punten en de keuze voor meerjarige trajecten.Lees meer over deze samenwerking