publicatiedatum: 

Arbeidsmarkt vraagt om specialisten met een brede oriëntatie

Meer dan de helft van de werkgevers verwacht - ten gevolge van de snelle maatschappelijke ontwikkelingen - een stijgende vraag naar specialisten. Tegelijk vindt een meerderheid van de werkgevers het ook belangrijk dat werknemers multi-inzetbaar zijn en openstaan voor verandering. 

Dat vraagt van huidige werknemers dat ze zich sterk ontwikkelen binnen één specifiek vakgebied, maar wel vanuit een multidisciplinaire visie. Dit is een belangrijke uitkomst van het RED Report 2014, het jaarlijkse arbeidsmarktonderzoek van Tempo-Team.

‘Vroeger was je een specialist óf een generalist. Maar dat is dus niet meer wat werkgevers zoeken’, aldus Aad van der Werf, manager Market Intelligence bij Tempo-Team. ‘De arbeidsmarkt verandert voortdurend en de digitale ontwikkelingen gaan razendsnel. Daarom moeten werknemers, naast hun specialistische kennis, een open blik houden voor wat er om hun heen gebeurt. Interactie met andere afdelingen binnen het bedrijf en oog voor externe veranderingen is essentieel om innovatief en bij de tijd te blijven’.

De juiste leeromgeving

Voor werkgevers ligt er een belangrijke taak om de juiste leeromgeving te creëren en specialisten de ruimte te bieden hun blikveld breed te houden. Dit vraagt om een andere organisatie van opleiden en kennis delen bij de bedrijven. Werknemers moeten gestimuleerd worden om mee te draaien bij projecten van andere afdelingen, zodat ze zich niet alleen op eigen werkzaamheden focussen. ´En men hoeft niet te wachten totdat de managers ze hiervoor uitnodigt´, zegt Van der Werf. ´De moderne werknemer heeft namelijk ook een eigen verantwoordelijk om deze kennisverrijking en brede oriëntatie op te zoeken´.

Ander onderwijs

Deze trend op de arbeidsmarkt vraagt tegelijkertijd om een andere manier van scholing. De werkgevers geven aan dat het onderwijs veel meer afgestemd moet zijn op de snelle veranderingen in de praktijk. Naast het doceren van specialistische kennis is het minstens zo belangrijk dat studenten een multidisciplinaire blik hebben en snappen hoe en waar je de oplossingen vindt bij veranderende omstandigheden. Dit is een belangrijk gegeven voor een succesvolle arbeidsmarkt. 

Over het onderzoek

Tempo-Team vroeg 2500 Belgische, Duitse en Nederlandse werkgevers en werknemers naar de belangrijkste ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. De resultaten zijn gebundeld in het Tempo-Team RED Report. Hiermee helpt Tempo-Team organisaties inzicht te krijgen hoe te reageren op de snelle veranderingen op de arbeidsmarkt.

Noot voor de pers

Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met Harald Zandvliet, woordvoerder van Tempo-Team: harald.zandvliet@tempo-team.nl of via 06 22 21 41 02.

Over Tempo-Team

Met 275 vestigingen en circa 32.000 flexwerkers dagelijks aan het werk is Tempo-Team de tweede HR-Dienstverlener in Nederland. Tempo-Team is ook actief in België en Duitsland. Met een breed pakket aan HR-diensten maakt Tempo-Team mensen en bedrijven succesvoller door het vergroten van hun veerkracht. Tempo-Team onderscheidt zich met een betrokken, inventieve en daadkrachtige dienstverlening. Serviceconcepten zijn: uitzenden, professionals, inhouse services, payrolling, outsourcing en employability.

Daarnaast spant Tempo-Team zich extra in voor stimulering van arbeidsparticipatie voor doelgroepen die een drempel ervaren bij het vinden van werk. Tempo-Team is onderdeel van Randstad Holding NV.