publicatiedatum: 

Positief klimaat: verzilver uw kansen

Nederlandse ondernemers zijn al zes kwartalen op rij positief gestemd over het economische klimaat. Dit blijkt uit de conjunctuurenquête Nederland. Ook bij het MKB is het vertrouwen in de economie wederom gestegen ten opzichte van het kwartaal ervoor. Dit is vooral zichtbaar bij ondernemingen met 50 tot 100 werknemers. 

Ondernemers ervaren minder belemmeringen

Alle bedrijfsgroottes zien minder belemmeringen om hun doel te behalen. Ze beoordelen de vraag naar hun producten of diensten positiever. 

Het percentage dat onvoldoende vraag ziet bij hun activiteiten, is opnieuw afgenomen. De afname is het meest significant bij de kleinere ondernemingen (20 tot 50 werknemers).  De verwachting om personeel aan te nemen is positief. Er zijn meer ondernemers die verwachten hun personeelssterkte uit te breiden dan in te krimpen. Bij kleine en middelgrote bedrijven is er dit kwartaal een grote stijging zichtbaar: van negatief vorig kwartaal naar positief nu. 

MKB bezorgd om tekort aan arbeidskrachten

Opvallend is dat de verwachting over het tekort aan arbeidskrachten wel weer iets is toegenomen en terug is op het niveau van het 4e kwartaal in 2014. Bij het MKB worden meer tekorten verwacht dan bij grootbedrijven. Geldt dit voor u ook? Wij vinden voor u de beste mensen uit de markt. Een zorg minder.

Zet die extra stap

Jildert Huitema, manager Market Intelligence voor Tempo-Team: ‘Het economisch klimaat vormt op dit moment een goede voedingsbodem voor uw bedrijfsactiviteiten. Juist ook voor de kleinere bedrijven. Ik begrijp dat de angst van de recessie bij kleine bedrijven langer ‘nasuddert’ omdat de klappen harder gevoeld zijn. Toch wijzen alle cijfers erop dat ook voor kleine bedrijven weer veel mogelijk is. Naast het ondernemersvertrouwen stijgt het consumentenvertrouwen namelijk ook. Consumenten hebben weer meer vertrouwen in hun financiële toekomst. Zijn weer meer bereid om uitgaven te doen. Dus zet vooral die extra stap.’

De Conjunctuurenquête Nederland ondervraagt elk kwartaal ondernemers over onderwerpen die hen aangaan zoals omzetontwikkelingen, winstgevendheid, investeringen en personeelssterkte. Hierbij wordt gevraagd naar ervaringen in het afgelopen kwartaal en verwachtingen voor het lopende kwartaal. Het ondernemersvertrouwen voegt verschillende van deze onderwerpen om tot een samenvattend sentiment te komen en is zowel voor heel Nederland als diverse sectoren en branches beschikbaar. Conjunctuurenquête Nederland is een samenwerking van CBS, EIB, KvK, MKB Nederland en VNO-NCW.