Tempo-Team Outsourcing

Tempo-Team is marktleider in Nederland voor outsourcing binnen de Industrie en Logistiek. Tempo-Team Outsourcing is verantwoordelijk voor uw complete arbeidsproces: het efficiënt ontwerp, de uitvoering en de aansturing. U kunt hierdoor maximaal focussen op uw corebusiness. Wij garanderen u de laagste integrale proceskosten en rekenen resultaatgericht af. Zo bent u verzekerd van kwaliteit voor een vaste prijs.

Tempo-Team Outsourcing biedt u

1. De laagste integrale proceskosten
Vanuit onze kennis en ervaring richten wij het proces uiterst efficiënt in: dit ziet u onderaan de streep. Wij werken op basis van onze eigen arbeidsvoorwaardenregeling. Juridisch correct, een marktconform salaris voor zowel onze eigen medewerkers als door ons ingehuurde flexwerkers.

2. Resultaatgericht afrekenen
U rekent ons af op onze prestaties, met een vaste prijs per eenheid, product of dienst. Anders dan bij uitzenden waarbij men op urenbasis werkt. Elke samenwerking starten we met het vastleggen van een resultaatverplichting. Dat betekent heldere verwachtingen vooraf, en klinkende resultaten achteraf.

3. Volledige transparantie
We zetten bij iedere opdracht een speciaal ontwikkelde projectmonitor in. Deze geeft dagelijks op individueel en groepsniveau inzicht in output en kwaliteit. Afwijkingen ten opzichte van de planning worden hierdoor tijdig gesignaleerd, waardoor we direct kunnen handelen. Hierdoor is uw project bij ons altijd ‘in control’.

4. Focus op uw corebusiness
Tempo-Team neemt uw proces of afdeling volledig van u over, inclusief leiding en toezicht. Zo wint u niet alleen geld, maar ook veel tijd. Tijd die u kunt investeren in uw corebusiness. Werkgeversrisico’s liggen bij ons.

5. Maximale flexibiliteit
Pieken of dalen in het werkaanbod? Tempo-Team zorgt voortdurend voor een gepaste bezetting. Geen onnodige loonkosten, geen tijdrovend P&O-werk en maximale flexibiliteit. Wij werken met slimme planningstools en hebben een breed netwerk voor werving.

6. Branche specialisme
In de Logistiek en Industrie zijn wij marktleider op het gebied van outsourcing en beschikken zo over ruime kennis en ervaring. Onze mensen komen zelf uit deze branches en hebben de juiste operationele kennis om processen optimaal vorm te geven en aan te sturen.

7. Leidinggevend kader uit uw branche
Wij werken altijd met projectmanagers, teamleiders en meewerkend voormannen met een achtergrond in de logistiek en/of industrie. Zij beschikken over goede procesmatige kennis en kijken continue naar verbetermogelijkheden. Tevens scholen we onze mensen proactief bij.

8. Betrokken en bekwame medewerkers
Tempo-Team Outsourcing heeft een grote pool aan medewerkers en selecteert alleen de meest geschikte mensen, met de juiste ervaring. Mensen die meedenken en net dat stapje extra zetten.

9. Advies en kennis over medezeggenschap (OR)
In trajecten waarin een overgang van bedrijf plaatsvindt spelen ondernemersraden en medezeggenschapsorganen vaak ook een rol. Tempo-Team heeft kennis en ervaring in het op een goede manier betrekken en schakelen met deze belangrijke groepen.

10. Dienstverlening op maat
Wij bieden diverse vormen van outsourcing. Wilt u een enkel proces uitbesteden, bestaande medewerkers overhevelen, eigen medewerkers integreren of een tijdelijk project uitbesteden? Geen probleem. Wij hebben ervaring met allerlei varianten.