Arbeidsovereenkomsten op maat

In overleg met u bepalen wij welke arbeidsovereenkomst bij uw medewerker past.  

Arbeidsovereenkomst op basis van contracturen (voor bepaalde tijd)

 • u legt samen met de medewerker vooraf het aantal uren dat de medewerker werkt vast
 • de vastgestelde uren worden door ons 4-wekelijks aan de medewerker uitbetaald
 • vooraf wordt een einddatum afgesproken en in de arbeidsovereenkomst vastgelegd, tussentijds opzeggen is in principe niet mogelijk, ook niet door de opdrachtgever
 • het invullen van urendeclaraties is bij deze arbeidsovereenkomst niet nodig
 • de medewerker houdt zelf zijn vakantie-uren bij
 • u kunt kiezen uit, met óf zonder ziekte- en verzuimreservering

Arbeidsovereenkomst op basis van declaratie-uren (voor bepaalde tijd)

 • vooraf wordt een einddatum afgesproken en in de arbeidsovereenkomst vastgelegd, tussentijds opzeggen is in principe niet mogelijk, ook niet door de opdrachtgever
 • wekelijkse salarisuitbetaling over de daadwerkelijk gewerkte uren
 • gewerkte uren worden door medewerker digitaal ingevoerd via T-Point
 • Tempo-Team Payrolling reserveert de vakantiedagen en vakantiebijslag
 • u kunt kiezen uit, met óf zonder ziekte- en verzuimreservering

Arbeidsovereenkomst voor 65-plussers

Voor 65-plussers is het mogelijk om, gedurende een periode van maximaal 4,5 jaar, maximaal 8 arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd aan te gaan. In fase A kan een 65-plusser dus 52 weken extra ingezet worden.

Pensioen

Naast onze uniforme pensioenregeling bieden wij ook arbeidsovereenkomsten aan met ABP-pensioen.