VPO & ABU CAO

Tempo-Team Payrolling past de ABU CAO voor Uitzendkrachten toe. De afspraken hierover worden bevestigd in de arbeidsovereenkomst.

ABU en Vereniging Payroll Ondernemingen

In het verlengde van de ontwikkelingen in de markt biedt de ABU als branchevereniging meer en een bredere dienstverlening aan zijn leden. Een belangrijke stap daartoe is de krachtenbundeling van de VPO (Vereniging Payroll Ondernemingen) en de ABU.

Vanaf 1 januari 2016 gebeurt de belangenbehartiging van payrolling onder de vlag van de ABU en is de VPO als zelfstandige organisatie opgehouden te bestaan.