ISO Kwaliteitsnormen

Wie biedt u de garantie van een kwalitatief hoogwaardige vorm van dienstverlening? Dat is Tempo-Team. Sinds juli 2009 is Tempo-Team gecertificeerd volgens de kwaliteitsnorm ISO 9001:2015. Dit is voor ons een beloning voor de manier waarop wij al sinds jaar en dag werken: met oog voor tevreden opdrachtgevers en flexwerkers en een continue focus op het verbeteren van de kwaliteit van onze dienstverlening.

Kwaliteitsmanagement

Het kwaliteitsmanagementsysteem is bij Tempo-Team geïntegreerd in elk proces en alle werkzaamheden. Het leveren van kwaliteit is dan ook onderdeel van ons dagelijkse werk. We beoordelen processen voortdurend en structureel op functionele en prestatie-eisen en de relevante eisen uit wet- en regelgeving.

ISO 14001-certificering

Bij Tempo-Team ligt het zwaartepunt bij Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen op ‘people’. Daarnaast besteden we ook aandacht aan de ‘planet’-kant. Hoewel onze activiteiten een beperkte negatieve invloed hebben op het milieu, zijn er toch milieuaspecten waarmee wij worden geconfronteerd, zoals energieverbruik en uitstoot van CO₂.

Tempo-Team beperkt deze negatieve invloeden zoveel mogelijk. We streven naar een volledig klimaatneutrale onderneming. Startend bij onze facilitaire en ondersteunende processen en gesteund door het milieumanagementsysteem ISO 14001:2015. Deze certificering hebben wij in 2010 behaald.