publicatiedatum: 

Collega wordt steeds vaker concurrent

De onderlinge concurrentie tussen collega’s op de werkvloer neemt toe. Volgens één op de drie werknemers zijn de verhoudingen dit jaar meer gespannen in vergelijking met 2012. Dat blijkt uit onderzoek onder Nederlandse werknemers in opdracht van Tempo-Team.

Grote aanjager is de economische crisis. Bedrijven sturen hierdoor op een hogere arbeidsproductiviteit per werknemer. Bijna de helft van de ondervraagden geeft aan dat de werkdruk is toegenomen ten opzichte van een jaar eerder. Ruim 30 procent ervaart daardoor meer stress en een kwart geeft aan pessimistischer gestemd te zijn dan eerder. Daar komt de angst voor mogelijk baanverlies nog eens bovenop. Het is deze combinatie van een verhoogde werkdruk en de afgenomen baanzekerheid die leidt tot meer stress op het werk. Niet alleen tussen werknemers onderling, ook tussen werknemers en het management.

Volgens een kwart van de ondervraagden zorgt de verhoogde stress op de werkvloer ook voor meer spanningen thuis. Deze werknemers hebben meer moeite om het juiste evenwicht te vinden tussen werk en privé. Deze onbalans kan weer zorgen voor meer ziekteverzuim en een lagere productiviteit. 

“Deze werkstress kan er ongemerkt insluipen” aldus Harald Zandvliet, woordvoerder van Tempo-Team. “Daarom is het belangrijk om regelmatig werktevredenheidsonderzoek te doen en goed naar je mensen te luisteren. En ze echt te betrekken bij de maatregelen die bedacht worden.”

Ook de werknemer kan zich wapenen tegen mogelijke crisisstress. Angst om de eigen baan te verliezen is daarbij een slechte raadgever. Het is beter om veerkracht te tonen en op zoek te gaan naar kansen om jezelf te blijven ontwikkelen. Stilzitten en wachten tot de crisis overwaait, biedt weinig soelaas. Zandvliet: “Toon interesse in wat er zich in het bedrijf afspeelt en maak kenbaar dat je openstaat voor veranderingen. En bereid bent om daarop te investeren met bijvoorbeeld het volgen van een cursus of aan een nieuw project mee te doen. Dit dan wel in goede harmonie met de collega’s.”

Over het onderzoek

Bedrijven die goed meebewegen met de markt maken het verschil. Succesvolle bedrijven zijn flexibel, hebben een vooruitziende blik en een heldere visie om snel in te kunnen spelen op veranderde omstandigheden. In die continue verandering is er voortdurend behoefte aan nieuwe inzichten en kennis. Daarom vroeg Tempo-Team aan Belgische, Duitse en Nederlandse werkgevers, werknemers en studenten hoe zij de belangrijkste ontwikkelingen op de arbeidsmarkt zien. De resultaten daarvan zijn gebundeld in het Tempo-Team RED Report

Over Tempo-Team

Met 275 vestigingen en circa 32.000 flexwerkers dagelijks aan het werk is Tempo-Team de tweede HR-Dienstverlener in Nederland. Tempo-Team is ook actief in België en Duitsland. Met een breed pakket aan HR-diensten maakt Tempo-Team mensen en bedrijven succesvoller door het vergroten van hun veerkracht. Tempo-Team onderscheidt zich met een betrokken, inventieve en daadkrachtige dienstverlening.

Serviceconcepten zijn: uitzenden, professionals, inhouse services, payrolling, outsourcing en employability. Daarnaast spant Tempo-Team zich extra in voor stimulering van arbeidsparticipatie voor doelgroepen die een drempel ervaren bij het vinden van werk. Tempo-Team is onderdeel van Randstad Holding NV.