publicatiedatum: 

MKB’ers onvoldoende voorbereid op nieuwe Wet werk en zekerheid

Ondernemers lopen risico vanwege kennisachterstand

DIEMEN, 19 januari 2015 - De eerste wijzigingen van de Wet werk en zekerheid (Wwz) zijn een feit, maar weinig MKB’ers blijken daarvan op de hoogte. Zo is bijna 40% niet op de hoogte van de aanzegtermijn. De nieuwe wet, die op 1 januari 2015 in werking trad, verandert het Arbeidsrecht rigoureus. Doel is om het verschil tussen flexibele en vaste arbeid kleiner te maken. Maar lang niet iedereen lijkt op de hoogte van de nieuwe wet- en regelgeving. Vooral voor MKB’ers zijn de gevolgen ingrijpend. Dit blijkt uit een onderzoek van No Ties in opdracht van Tempo-Team.

Het onderzoek toont aan dat een groot deel van de MKB’ers onbekend is met de wijzigingen die de nieuwe Wet werk en zekerheid met zich meebrengen. Daar waar voorheen medewerkers op proef mochten komen, is dat in de nieuwe wet definitief afgeschaft. Maar liefst 44% is onbekend met het feit dat een proeftijd in korte, tijdelijke contracten niet meer van toepassing is. Een ander risico ligt op de loer bij de aanzegtermijn. Wanneer een flexwerker niet tijdig wordt aangezegd, lopen MKB’ers het risico beboet te worden. Deze boete bedraagt maximaal één maandsalaris. Van de ondervraagden meent 70% extra financiële risico’s te lopen door de WWZ.

Doel kabinet bereikt?

Het kabinet heeft met de wet voor dat flexwerkers eerder in vaste dienst worden genomen, terwijl meer dan de helft (57%) van de ondervraagden dit juist niet gaat doen. Sterker, 48% gaat eerder flexibele krachten inhuren. Overigens zijn er per 1 juli nog meer maatregelen in het kader van Wet werk en zekerheid aangekondigd. 

Maatregelen

Ondernemers krijgen dit jaar te maken met een breed pakket aan nieuwe maatregelen. Sinds 1 januari moeten werkgevers alle medewerkers met een tijdelijk contract van ten minste een halfjaar een maand voor afloop van het contract schriftelijk aanzeggen. In een arbeidsovereenkomst van minder dan een half jaar is een proeftijd niet meer toegestaan. 

Het Rode Boekje 2015

Voor ondernemers die graag meer willen weten over de nieuwe werkwet, biedt Het Rode Boekje direct uitkomst. In dit boekje staan alle antwoorden op de meest gestelde vragen over de WWZ, maar ook over de Participatiewet, de geplande Quotumwet en over nieuwe regelingen zoals de werkkostenregeling en de gemoderniseerde verlofregelingen. Wilt u ook in het bezit komen van een rood boekje, ga dan naar www.tempo-team.nl/rodeboekje.