publicatiedatum: 

Kwart werkgevers vindt dat hun werknemers niet over de juiste vaardigheden beschikken

Onderzoek Tempo-Team: Helft werkgevers vindt dat eigen kennisontwikkeling te kort schiet.

  • Kwart werkgevers vindt dat een substantieel deel van de huidige werknemers niet over de juiste vaardigheden beschikt in huidige baan;
  • Slechts helft werknemers voelt noodzaak zich te ontwikkelen en nieuwe vaardigheden te leren;
  • Werkgevers slaan plank mis in vinden talent: slechts 35% is actief op social media waar talent zich bevindt;
  • Een derde van werknemers denkt dat hun baan binnen 10 jaar zal veranderen of verdwijnen door technologische ontwikkelingen.

Diemen, 26 oktober 2015 – Werkgevers hebben moeite de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt bij te benen. Werknemers hebben meerdere banen, er is discussie over een kortere werkweek en technologische ontwikkelingen gaan door. Maar werkgevers schieten te kort om deze ontwikkelingen bij te houden. Zo vindt 50% dat nieuwe kennis binnen hun organisatie onvoldoende wordt ontwikkeld en gedeeld. Dit heeft consequenties op de werkvloer, want een kwart van de werkgevers vindt dat een substantieel deel van de huidige werknemers niet over de juiste vaardigheden beschikt. Ook bij werknemers is het besef om te moeten ontwikkelen nog niet voldoende doorgedrongen. Slechts de helft voelt de noodzaak nieuwe vaardigheden op te doen om mee te kunnen met de arbeidsmarkt van de toekomst en hun baan veilig te stellen. Dit blijkt uit onderzoek van Tempo-Team voor het jaarlijkse RED Report dat vandaag verschijnt.

Werkgevers beseffen bovendien onvoldoende dat ze actief moeten zijn op social media om nieuw talent aan te trekken. Slechts 35% van de werkgevers bevindt zich op sociale media. En dat is juist waar nieuw talent zich bevindt.

Investeren in kwaliteit en vaardigheden

Het onderzoek laat zien dat werkgevers en werknemers wel inzien dat er veel verandert en dat dit consequenties heeft voor de organisatie en banen. Werkgevers zien, volgens het onderzoek, investeren in kwaliteit, vaardigheden en kennis van medewerkers en het vergroten van betrokkenheid en professionaliteit van medewerkers als hun grootste uitdagingen. Die uitdagingen moeten snel worden aangegaan, aldus Joost Heeroma, woordvoerder van Tempo-Team: “Het wordt tijd dat werkgevers en werknemers de knop omzetten en tot actie overgaan. Ze zullen sneller mee moeten om het kennisniveau op peil te houden en de juiste capaciteiten en medewerkers in huis te houden en halen. Dat vergt een goed inzicht in wat er aan kennis en vaardigheden ontbreekt en vervolgens investeringen om de lacunes in te vullen.”

Over het RED Report

Tempo-Team geeft jaarlijks onafhankelijk onderzoeksbureau InSites de opdracht onderzoek te doen rond recruitment en employement op de arbeidsmarkt. Dit gebeurde dit jaar met een representatieve steekproef onder 405 werkgevers en 1210 werknemers in België en Nederland.

Over Tempo-Team

Met 265 vestigingen en circa 30.000 flexwerkers dagelijks aan het werk is Tempo-Team de tweede HR-dienstverlener in Nederland. Tempo-Team is ook actief in België en Duitsland. Met een breed pakket aan HR-diensten maakt Tempo-Team mensen en bedrijven succesvoller door het vergroten van hun veerkracht. Tempo-Team onderscheidt zich met een betrokken, inventieve en daadkrachtige dienstverlening. Serviceconcepten zijn: uitzenden, inhouse services, payrolling, outsourcing en employability. Daarnaast spant Tempo-Team zich extra in voor stimulering van arbeidsparticipatie voor doelgroepen die een drempel ervaren bij het vinden van werk. Tempo-Team is onderdeel van Randstad Holding NV.