0

Outside Operator

publicatie:  aanvraagnummer: 1885971

bedrijf
Dow Benelux B.V.
opleidingsniveau
MBO, HAVO, VWO
aantal uur
40 uur per week
vakgebied
Techniek
locatie
Terneuzen

Functieomschrijving

De functie van Proces Operator wordt uitgevoerd in volcontinue dienst en omvat na verloop van tijd minimaal alle buitensecties van 1 plant waar de functie wordt uitgevoerd.
Werkzaamheden vinden plaats in volcontinue dienst in een 2-2-2 of 3-4 rooster.

GEBIED 1:
-Onderzoekt storingen op een gestructureerde manier en zorgt voor opvolging.
-Toont initiatief door problemen met vergunningen zo vlot mogelijk op te lossen.
-Zoekt veranderingen en verbeteringen uit en doet voorstellen (mbt hardware).
-Neemt initiatief om enige paneelkennis te krijgen.

GEBIED 2
-Gaat goed om met mensen met een verschillende achtergrond en is open, eerlijk, collegiaal en loyaal.
-Onderhoudt goed sociaal en functioneel contact met collega¿s.
-Luistert goed naar anderen en gaat effectief om met meningsverschillen binnen en om de ploeg.

GEBIED 3
-Laat zich niet afleiden door nevenzaken.
-Grijpt in als werkzaamheden niet verlopen zoals afgesproken.
-Stelt hoge eisen aan zichzelf en geeft het goede voorbeeld.
-Drijft VGM als eerste prioriteit, productie als tweede en kosten als derde voor de unit.

GEBIED 4
-Deelt kennis en ervaring met anderen.
-Staat open voor kritiek en streeft naar verbeteren van eigen functioneren.
-Geeft feedback aan anderen over hun prestaties

GEBIED 5
-Kan flexibel omgaan met de ploegbezetting.
-Springt in geval van calamiteiten in bij andere secties en/of plants.

GEBIED 6
-Kent Area-, plant- en Benelux procedures en weet hoe in te grijpen bij afwijkingen hiervan.
-Weet hoe systemen inblokbaar zijn.
-Geeft, bij de vergunningenuitgifte en wachtoverdracht, extra aandacht aan VGM.

GEBIED 7
-Weet procedures te vinden en volgt deze.
-Zorgt voor goede werkoverdracht, tijdens wacht, bij wachtwissel en opvolging bij storingen.
-Vervult zijn rol goed tijdens afwijkende bedrijfsomstandigheden zoals bijvoorbeeld storingen, lekkages en noodsituaties.

GEBIED 8
-Zorgt ervoor dat apparatuur op tijd en schoon-/drukvrij worden opgeleverd voor maintenance/onderhoud.
-Voert werkzaamheden dusdanig uit dat deze zo mogelijk niet of minimaal ten koste van de productie gaan.
-Constateert tijdens controlerondjes beschadigingen en onregelmatigheden in de fabriek en lost deze op, indien mogelijk.
-Meldt storingen grondig en duidelijk.

GEBIED 9
-Zorgt voor een goede begeleiding van de werkzaamheden (bijv. openen van leidingen en apparatuur), en levert apparatuur zelfstandig op.
-Kent na verloop van tijd de opstart/down gaan-procedures en voert deze uit.
-Voert controlerondes en dagelijkse werkzaamheden (monsters) naar behoren uit.


OPLEIDING
MBO niveau 4 richting Procestechniek, VAPRO C, of HAVO met exacte vakken.

Uiteraard staat deze vacature open voor zowel mannen als vrouwen.

solliciteer

Loading…