0

Maatschappelijk werker

publicatie:  vacaturenummer: 26711

opleidingsniveau
HBO
aantal uur
24 uur
dagen
3 dagen per week
locatie
GOUDA

Functieomschrijving

In verband met ziektevervanging (in eerste instantie tot en met 31 maart 2018) zoeken wij voor een klant in de regio Waddinxveen en Gouda een maatschappelijk werker/sociaal werker. Het bedrijf zoekt een flexibele generalist , een teamspeler die de beoogde transformatie actief wil helpen realiseren.

Als maatschappelijk werker / sociaal werker ben je verantwoordelijk voor het kortdurend begeleiden
en ondersteunen van inwoners. Je richt je hierbij op het versterken van de eigen kracht en regie
door de mogelijkheden in het netwerk van de inwoner te onderzoeken en benutten. Je werkt
vraaggericht en proactief en sluit aan bij de behoeften van de inwoner. Verder werk je vanuit een
integrale benadering, gericht op minimale inzet van professionals en zorgt hierbij voor een optimale
samenwerking met andere organisaties op het gebied van wonen, welzijn, zorg en
inkomensondersteuning. Je bent in staat specialistische vragen te onderkennen en naar de juiste
professional door te verwijzen. Vanuit je actuele kennis over maatschappelijke ontwikkelingen,
wijzigingen in wet- en regelgeving en lokale ontwikkelingen draag je continu bij aan een passende
dienstverlening. Je werkt samen in het team en werkt transparant.

Je hebt een afgeronde relevante HBO opleiding en kennis van de werkterreinen wonen, welzijn, zorg
en inkomensondersteuning. Je hebt ruime ervaring in het bieden van begeleiding op één of
meerdere levensgebieden. Tevens beschik je over uitstekende communicatievaardigheden en
gesprekstechnieken. Wanneer nodig acteer je als coördinator van de zorg binnen de aanpak van
1Gezin1Plan en handel je adequaat in crisissituaties. Ervaring met werken in kleine kernen en
mobiliteit zijn een pré.

Taken:
* Versterking eigen kracht, sociaal netwerk van inwoners met meervoudige/complexe
problematiek.
* Integrale en systeemgerichte vraaganalyse
* 1Gezin-1Plan opstarten
* Kortdurende hulp bieden
* De nodige deskundigheid organiseren voor de soort hulp die nodig is
* Aansluiten bij de zorgcoördinator 1Gezin-1Plan als problematiek complex lijkt en (alleen) als dit
nodig is de rol van zorgcoördinator (tijdelijk) overnemen (procesregie).
* Actief relaties onderhouden met partijen buiten het team (o.a. huisartsen,
vrijwilligersorganisaties, wijkverpleegkundigen, scholen en veiligheidsketen)
* Coachende rol gericht op het versterken van de samenwerking tussen professionals en
informele zorg
* Uitvoering van de Wet Tijdelijk Huisverbod
* Uitvoering van het meldtraject Kindspoor
* Uitvoering van de pilot Jeugdpreventiefonds
* Uitvoering van het Ondersteuningsfonds
* Begeleiding bieden bij Herstructurering Schulden
* Structurele betrokkenheid bij het Huis van Alles
* Het huishouden/gezin en hulpverleners helpen bij het organiseren van nazorg na afloop van
bijvoorbeeld een individuele voorziening.
* Versterking preventief aanbod

Competenties:
* Versterkt eigen kracht, zelfregie en oplossingsgericht gedrag
* Is gericht op preventie en draagt bij aan het ontzorgen van de hulpvragen
* Is zichtbaar en gaat op mensen af
* Stuurt aan op betrokkenheid en participatie
* Verbindt individuele en gemeenschappelijke vragen en potenties
* Beweegt zich tussen verschillende werelden en culturen
* Signaleert en speelt in op veranderingen
* Is ondernemend en benut professionele ruimte
* Is innovatief en creatief
* Houdt van pionieren
* Is in staat tot zelfreflectie en het geven en ontvangen van feedback

Wij bieden:
Jou een boeiende en afwisselende functie in een zelfsturend team, waarbij jullie met elkaar een hoge
mate van regie en regelmogelijkheden hebben om je werk voor de cliënt zo goed mogelijk te
organiseren.

Geinteresseerd? Neem dan contact op met Tempo-Team Gouda!
Contactpersoon: Dennis Moll
Tel: 0182-510966
Mail: ttu.gouda@tempo-team.nl

Uiteraard staat deze vacature open voor zowel mannen als vrouwen.

solliciteer

Loading…