0

Opbouwmedewerker Sociaal Domein

publicatie:  vacaturenummer: 37201

opleidingsniveau
MBO, HAVO, VWO
aantal uur
28 uur
dagen
4 dagen per week
locatie
OOSTBURG

Functieomschrijving

Werkzaamheden:

Ø Fungeert als zelfstandig en generalistisch aanspreekpunt in de kernen voor vragen op het gebied van kernondersteuning en ondersteuning inwoners(-initiatieven). Verbindt stakeholders met elkaar, coacht, adviseert, informeert en denkt mee met partijen en inwoners in de kern bij het ontwikkelen van inwonersinitiatieven. Stimuleert inwoners om zelf tot actie te komen en verantwoordelijkheid te nemen voor de eigen kern;

Ø Kent het gebied (1/3e deel van de gemeente Sluis) en weet wie de belangrijke sleutelfiguren binnen het gebied zijn. Brengt de regio, vragen/behoefte in kaart door in gesprek te gaan met sleutelfiguren en inwoners, bouwt aan een netwerk en onderhoudt daarin de contacten. Informeert over ondersteuning- en subsidiemogelijkheden en het leefbaarheidsfonds van de gemeente. Vertaalt individuele vragen naar o.a. collectieve voorliggende voorzieningen en stimuleert tot actieve deelname.

Ø Biedt ondersteuning om samen met inwoners een sociaal net werk voor kwetsbare inwoners te creëren om hen toegang te garanderen tot alle gangbare voorzieningen.

Ø Handelt enkelvoudige vragen en verzoeken direct af door inwoners te helpen of naar de juiste partij te verwijzen. Zet vanuit een preventieve en collectieve aanpak passende ondersteuning in. Zo mogelijk wordt aangesloten bij bestaande initiatieven.

Ø Ondersteunt inwoners bij (informeel) vrijwilligerswerk in de kern o.a. met behulp van we helpen.nl;

Profiel:

Ø Je hebt kennis van de gemeentelijke doelstellingen en organisatiestructuur en de gemeentelijke besluitvormingsprocessen

Ø Je beschikt over goede sociale vaardigheden en kunt je inleven in de soms kwetsbare mensen waarmee je omgaat

Ø Je werkt integraal en hebt basiskennis over de volle breedte van het sociaal domein

Ø Zowel zelfstandig als in een team kunnen werken

Ø Je bent klantgericht en hebt een dienstverlenende instelling

Ø je hebt kennis van de sociale kaart in de regio

Uiteraard staat deze vacature open voor zowel mannen als vrouwen.

solliciteer

Loading…