0

Jeugdverpleegkundige voor 12+ gezocht

publicatie:  vacaturenummer: 5621

opleidingsniveau
HBO
aantal uur
24 uur
dagen
4 dagen per week
locatie
Alkmaar

Functieomschrijving

Wij zijn per direct op zoek naar een Jeugdverpleegkundige! Dit is een leuke vacature voor een jaar en mogelijkheid tot verlenging, dus lees snel verder!

De taken worden uitgevoerd in een bovenregionaal team, waarin je zoveel mogelijk regionaal gebonden werkt. De start is na de zomervakantie, de trainingen zijn in de eerste twee weken van september. Het werkgebied is in eerste instantie voornamelijk Noord Kennemerland.

HERKEN JIJ JEZELF?
- HBO-Verpleegkunde of een diploma A-Verpleegkunidge aangevuld met MGZ;
- Als planmatig en zorgvuldig te werk gaan;
- Beschikt over goede sociale contactuele en communicatieve vaardigheden;
- Je hebt kennis van de gezondheidsthema's;
- Je bent goed geinformeerd over maatschappelijke ontwikkelingen;
- Je bent in staat een vertaalslag te maken van individuele- naar collectieve preventie;
- Heb jij ook een rijbewijs en een auto?
- Je hebt natuurlijk affiniteit met pubers!

WAT MAG JIJ DOEN?
- Jij adviseert scholen over het ontwikkelen van gezondheidsbeleid op de school en levert een bijdrage aan de ontwikkeling en de implementatie hiervan, gebruikmakend van de Gezonde Schoolaanpak.
- Ook adviseer jij schoolleiding, docenten, leerjaarcoördinatoren en/of zorgcoördinatoren over psychosociale, opvoedkundige en gezondheidsaspecten om gezond gedrag en een veilige leef- en leeromgeving te waarborgen.
- Je onderzoekt en volgt de jongere binnen de kaders en richtlijnen van het basispakket JGZ in zijn haar ontwikkeling en richt zich op het voorkomen en het vroegtijdig signaleren en opsporen van afwijkingen in de somatische en psychosociale ontwikkeling van de jongere teneinde tijdig te kunnen interveniëren zodat optimale kansen op gezondheid worden geboden.
- Je neemt de digitale gezondheidscheck af in de 2e en 4e klas van het VO en voert gesprekken met de jongeren over diverse gezondheid thema¿s n.a.v. de resultaten van de vragenlijst.
- Je maakt gevraagd en ongevraagd een inschatting van de zorgbehoefte van ouders en jongere en komt met voorstellen die inspelen op het belang van de jongere, geeft begeleiding op maat, verwijst en/of leidt toe naar passende hulpverlening, zo nodig in overleg met de jeugdarts.
- Je coördineert zorg rondom jongeren in samenwerking met opvoeders en betrokken interne/ externe professionals wanneer zorg ontbreekt, onvoldoende of onduidelijk is, zo nodig in overleg met de jeugdarts.
- Zo nodig voer jij bemoeizorg uit en bewaak je de grenzen van bemoeizorg, zo nodig in overleg met de jeugdarts.
- Ondersteuning en begeleieding bieden aan ouders en jongere bij psychosociale- of ontwikkelingsproblematiek, opvoedingsvragen en ¿problemen door advisering en kortdurende begeleiding.
- Je voert collectieve preventieve taken (o.a. pesten, middelengebruik, seksueel gedrag, overgewicht, leefstijl etc.) uit waaronder voorlichtingen, trainingen en projecten.
Ontwikkelt en/of initieert voorlichtingen, trainingen.
- Je participeert in interne en externe werkgroepen ter voorbereiding van beleid.
- Je voert medisch voorbehouden handelingen uit volgens afspraak.
- Je administreert en registreert cliëntgegevens en je plant en organiseert de werkzaamheden naar aanleiding van de jaarplanning.
- Je vertaalt interne en externe ontwikkelingen binnen het vakgebied naar initiatieven voor de uitvoering.
- Je bent algemeen inzetbaar bij verpleegkundige hulpverlening bij calamiteiten en rampen.

WAT KRIJG JE DAARVOOR?
- Aller eerst een leuke dynamische baan binnen de jeugdgezondheidszorg;
- Een leuk team waarin plek is voor enthousiasme en creativiteit;
- De functie van jeugdverpleegkundige is gewaardeerd op salarisschaal 8 of 9 van de Car-Uwo.

INTERESSE?
De procedure is vrij simpel.
Bij interesse stuur je een (korte) motivatie en jouw CV via de SOLLICITEER button voor 25 augustus. Een CV aangevuld met twee referenties zou super zijn, want dan kunnen wij snel schakelen. Bij een goed profiel bellen wij jou zo snel mogelijk. Ons doel? Jou matchen! Voor vragen, vraag naar Minke en bel 020-6245232.

Uiteraard staat deze vacature open voor zowel mannen als vrouwen.

solliciteer

Loading…