0

Functionaris Gegevensbescherming (FG)

publicatie:  vacaturenummer: 9045407
powered by YACHT

bedrijf
Gemeente Roosendaal
opleidingsniveau
HBO
aantal uur
36 uur
dagen
 dagen per week
locatie
Roosendaal

Functieomschrijving

Gemeenten moeten zorgvuldig en veilig, proportioneel en vertrouwelijk omgaan met het verzamelen, bewaren, beheren en gebruiken van persoonsgegevens en andere informatie die de persoonlijke levenssfeer van burgers raakt. Burgers moeten daarop kunnen vertrouwen. De gemeente kan politieke schade en reputatieschade oplopen als bekend wordt dat er onzorgvuldig met persoonsgegevens van haar burgers wordt omgegaan. In het ergste geval kunnen de gegevens van burgers - na bijvoorbeeld een datalek - worden gebruikt bij identiteitsfraude. Hierbij kan sprake zijn van aansprakelijkstelling door de burger, waarbij de gemeente verantwoordelijk wordt gehouden voor de schade.
 
Als Functionaris Gegevensbescherming heb je veel contacten door de hele organisatie. Je werkt in nauwe samenwerking, overleg en afstemming met andere teams binnen de gemeente. Je valt rechtstreeks onder de Algemeen Directeur / Gemeentesecretaris. Daarnaast ben je voorzitter van de organisatie brede werkgroep Privacy. De eerste jaren ligt de focus op informeren, adviseren, verzamelen en implementeren. Daarna zal de focus meer liggen op toezien, naleving en rapporteren.

Taken:

 • Informeren en adviseren
  • Het adviseren over wat wel en niet mag volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) / Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere EU wet- en regelgeving en nationale bepalingen betreffende gegevensbescherming aan de gemeente en de verwerkers die namens de gemeente persoonsgegevens verwerken
  • Het informeren van de organisatie over wat wel en niet mag volgens de privacy wetgeving
  • Het geven van advies met betrekking tot het Privacy Impact Assessment (PIA)
 • Toezien op naleving en rapporteren
  • Het toezien op naleving van Wet Bescherming Persoonsgegevens / Algemene Verordening Gegevensbescherming, en andere EU wet- en regelgeving en nationale bepalingen betreffende gegevensbescherming
  • Het toezien op naleving van het gemeentelijk privacy beleid
  • Het beoordelen van de verwerking van persoonsgegevens tegen de achtergrond van de kaders uit de privacywetgeving
  • Het toezien op de uitvoering van het Privacy Impact Assessment
  • Het jaarlijks rapporteren aan de directie en het College van B&W over de uitvoering van de privacyregelgeving door de organisatie
 • Verzamelen en beheren
  • Het verzamelen en beheren van het overzicht van gegevensverwerkingen van de gemeente
  • Het verzorgen van meldingen over gegevensverwerkingen en intrekkingen daarvan bij de Autoriteit Persoonsgegevens
 • Implementeren en creëren
  • Het opstellen en implementeren van het gemeentelijk privacy beleid
  • Het creëren van een gegevensbeschermingscultuur
  • Het zorgen voor bewustmaking en opleiding van de medewerkers
 • Behandelen verzoeken
  • Het coördineren van verzoeken om inzage, correctie en verzet
  • Het adviseren over de afhandeling van dergelijke verzoeken
 • Datalekken
  • Het coördineren van de acties bij een datalek
  • Het optreden als contactpunt voor de Autoriteit Persoonsgegevens voor meldingen en communicatie over datalekken

Functie-eisen

Om eersteklas gegevensbescherming vorm te geven wordt van je verwacht dat je een aantal kwaliteiten meebrengt. Een afgeronde relevante HBO of WO opleiding is er daar één van, net als ruime en aantoonbare kennis van gemeentelijke wet- en regelgeving op het gebied van privacy en gegevensbescherming. Je hebt affiniteit met IT en informatiebeveiliging. Ervaring met AO/IC en auditen is een pre. Je bent zelfstandig, zelfsturend, onafhankelijk, betrouwbaar en integer en je beschikt over goede adviesvaardigheden. Je hebt gevoel voor interne en externe verhoudingen en kennis van de bestuurlijke context.
 
Als collega ben je iemand die verbinding maakt, prettig samenwerkt en draagvlak creëert. Je bent in staat om op alle niveaus van de organisatie te communiceren. De kernwaarden (resultaatgericht, samen en de ander centraal) maken onderdeel uit van de manier waarop je werkt. Tijdens de sollicitatiegesprekken kun je concreet voorbeelden aangeven waaruit blijkt dat je de afgelopen jaren zo gewerkt hebt. Je vindt het leuk om in een veranderende en dynamische omgeving te werken. Met jouw ervaring en toegevoegde waarde krijg je bij gemeente Roosendaal optimaal de ruimte om je te ontwikkelen.
 
Herken jij jezelf in dit profiel en wil je graag bij gemeente Roosendaal werken? Dan ontvang ik graag je gerichte motivatie en CV uiterlijk voor 31 augustus 2017.
 

Arbeidsvoorwaarden

Het salaris is afhankelijk van werkervaring, opleiding en achtergrond op basis van 36 uur maximaal bruto € 4.740,- per maand.
 
Naast je maandsalaris ontvang je iedere maand een bijdrage voor je Individuele Keuze Budget (IKB). Dit IKB bestaat maandelijks uit 16,3% van je bruto maandsalaris. Met dit budget kun je zelf keuzes maken die passen bij jouw levensfase, persoonlijke wensen en doelen. Je bepaalt zelf waar je jouw budget voor gebruikt en op welk moment. Denk hierbij bv aan het kopen van extra vakantie uren, extra inkomen door uitbetaling van het budget, een opleiding / fiets etc.

Procedure
Na de selectie door Yacht, word je voorgedragen bij gemeente Roosendaal. De procedure daar bestaat uit in ieder geval twee gesprekken. Het eerste gesprek is met de HR-adviseur, de concerncontroller en een lid van de werkgroep Privacy. Direct na het eerste gesprek volgt een arbeidsvoorwaardengesprek. Het laatste gesprek is met de HR-adviseur, de concerncontroller en de Algemeen Directeur / Gemeentesecretaris.
 
Voor vragen over de procedure of de inhoud van de vacature, sta ik je graag te woord. Je kunt me hierover bereiken op maandag t/m woensdag en op vrijdag via 06-46101061 of oktay.cankilic@yacht.nl
 

Bedrijfsinformatie

Gemeente Roosendaal is continu in beweging. Vanuit de kernwaarden (resultaatgericht, samen en de ander centraal) moet optimale gegevensbescherming gerealiseerd worden. Het beschermen van persoonsgegevens is daarbij van groot belang, mede gezien de aangescherpte Europese privacy wetgeving per mei 2018. Gemeente Roosendaal vindt het belangrijk om zorgvuldig met persoonsgegevens om te gaan en wil haar organisatie daarin een stap verder brengen. Dat is de reden van de vacature voor een ervaren Functionaris Gegevensbescherming.

Contactinformatie

Voor meer informatie neem je contact op met Oktay Cankilic via telefoonnummer 06-46101061

Werken voor Yacht
Yacht is dé organisatie van en voor professionals. Wij verbinden professionals en organisaties die het verschil willen maken. Ons doel is optimaal resultaat: jou als professional uitdagend werk bieden waarmee jij de organisaties van onze opdrachtgevers blijvend verbetert. Behoor jij tot de beste professionals in jouw vak? Wil je samen met vakgenoten het verschil maken bij toonaangevende organisaties? Dan willen we jou graag leren kennen.

Uiteraard staat deze vacature open voor zowel mannen als vrouwen.

solliciteer via YACHT

Loading…