Veranderingen in wet- en regelgeving

Actuele wet- en regelgeving - oktober 2016

6 oktober 2016 - Op het gebied van wet- en regelgeving verandert er nog wel eens wat. Wat moet of wilt u weten? Wij hebben voor u de actuele wetswijzigingen hieronder op een rijtje gezet. 

Rol ondernemingsraad veranderd

Wanneer uw organisatie 50 of meer werknemers heeft, moet uw bedrijf een ondernemingsraad hebben. Zo hebben werknemers inspraak binnen de organisatie. Per 1 juli 2016 is de Wet op de ondernemingsraden aangepast op twee punten:

  1. Als u de pensioenregeling voor uw personeel heeft ondergebracht bij een pensioenfonds, moeten wijzigingen hierin voorgelegd worden aan de ondernemingsraad. 
  2. Als u meer dan 100 werknemers in dienst heeft, moeten jaarlijks de onderlinge salarisverhoudingen van de werknemers besproken worden met de OR.

Lageinkomensvoordeel per 1 januari 2017 in werking

Het lageinkomensvoordeel is een tegemoetkoming die het voor ondernemers financieel aantrekkelijker maakt om werknemers met een loon tussen 100% en 125%  van het wettelijk minimumloon in dienst te nemen en te houden. U ontvangt een financiële bijdrage, waardoor de loonkosten laag blijven en de werknemer levert geen salaris in.

Compensatie werkgever voor transitievergoeding na langdurige ziekte

Als u iemand na twee jaar ziekte uit dienst laat gaan, dan wordt de betaalde transitievergoeding aan u vergoed. Dit gaat in per 1 januari 2018 met terugwerkende kracht tot 1 juli 2015.

U kunt ook kiezen voor een algemeen pensioenfonds

U hoeft als ondernemer de pensioenen van uw personeel niet meer onder te brengen in een vast beroeps-, bedrijfstak- of ondernemerspensioenfonds. U kunt ook voor een algemeen pensioenfonds kiezen. Hiermee kunnen kleine ondernemingspensioenfondsen de krachten bundelen. 

Uitstel van invoering laatste deel van de Wet Aanpak Schijnconstructies 

De invoering van het laatste deel van de Wet aanpak schijnconstructies (Was) is 
uitgesteld tot 1 januari 2017. Vanaf dan mogen kosten voor maaltijden, huisvesting, zorgverzekering of eventuele boetes niet meer op het minimumloon worden ingehouden.

Aanpassing loonkostensubsidie Participatiewet

Er komt een aanpassing in de Participatiewet om het mogelijk te maken dat u mensen met een arbeidsbeperking kunt aantrekken en daarvoor de eerste 6 maanden 50% forfaitaire loonkostensubsidie ontvangt. Dit moet bijdragen aan de banenafspraak om 125.000 extra banen voor mensen uit de doelgroep te realiseren (in 2025).