Next2Flex-app: verrekeningstool voor parttime/flexibel werk

Next2Flex-app: Verrekeningstool voor parttime/flexibel werk

7 juli 2016 - Onze arbeidsmarkt flexibiliseert. Er komen steeds meer tijdelijke en parttime banen. Maar veel uitkeringsgerechtigden willen alleen maar een vaste baan. Als zij tijdelijk of parttime werken, moeten hun inkomsten verrekend worden met de uitkering. Dat leidt vaak tot ingewikkelde situaties. Het is niet altijd duidelijk wat de consequenties zijn voor de uitkering en overige toeslagen. Bovendien vindt de verrekening van de inkomsten met de uitkering pas na enkele maanden plaats, zodat uitkeringsgerechtigden geld moeten terugbetalen aan de uitkeringsinstantie. Dit leidt regelmatig tot financiële problemen, want veel mensen houden hier geen rekening mee.

Aan het werk

Door al deze belemmeringen willen veel uitkeringsgerechtigden geen tijdelijk of parttime werk. Ze kiezen dan liever voor de zekerheid van hun uitkering. Deze situatie moet doorbroken worden. Niet alleen om de druk op uitkeringen te verlichten, maar ook omdat werk heel belangrijk is in een mensenleven. Uit onderzoek en ervaringscijfers blijkt dat mensen die werken meer kans hebben op een nieuwe baan dan werklozen. Daarom is het zo belangrijk dat uitkeringsgerechtigden aan het werk gaan, in vaste of tijdelijke banen; fulltime of parttime. Zo bouwen ze werkervaring en een netwerk op. Ze komen sneller aan een baan, zodat ze geen uitkering meer nodig hebben. Van werk komt werk!

Next2Flex-app: wekelijkse verrekening

Tempo-Team zet zich in om zoveel mogelijk uitkeringsgerechtigden aan het werk te helpen. Om de belemmering rond de verrekening van tijdelijk of parttime werk weg te nemen, heeft Tempo-Team in samenwerking met Next2Company de Next2Flex-app ontwikkeld. Deze rekentool zorgt voor een juiste administratie en wekelijkse verrekening van de gewerkte uren met de uitkering van de kandidaat. De app zorgt ervoor dat alle partijen - kandidaat, werkgever, gemeente en Tempo-Team - gemakkelijk informatie kunnen uitwisselen.

Door de inzet van deze app kan de accountmanager of casemanager steeds proactiever coachen. De Next2Flex-app combineert de kennis en ervaring van een kandidaat met arbeidsmarktinformatie over de regio en de sector waarin hij werkzaam is. Op basis hiervan voorspelt de app hoe groot de kans is dat een kandidaat de komende maanden aan het werk is. Dit geeft de accountmanager de kans om vooruit te kijken en te focussen op de kansen om succesvoller uitkeringsgerechtigden te laten uitstromen.