De Next2Flex-app van Tempo-Team en Next2Company

Meer uitkeringsgerechtigden aan het werk. Van werk komt werk

Next2Flex-app: Verrekeningstool voor parttime/flexibel werk

Onze arbeidsmarkt flexibiliseert. Er komen steeds meer tijdelijke en parttime banen. De vraag is hoe deze markt meer benut kan worden door en voor uitkeringsgerechtigden aangezien er bij tijdelijk of parttime werk, verrekeningen plaatsvinden. Dit leidt vaak tot ingewikkelde situaties. Het is niet altijd duidelijk wat de consequenties zijn voor de uitkering en overige toeslagen. Bovendien vindt de verrekening van de inkomsten met de uitkering vaak pas na enkele maanden plaats, zodat uitkeringsgerechtigden geld moeten terugbetalen aan de uitkeringsinstantie. Hierdoor kunnen financiële problemen ontstaan omdat het lastig is tijdig op veranderingen te anticiperen.

Door deze complexiteit wordt tijdelijk of parttime werk niet altijd volledig benut. Dit is jammer omdat onderzoek en ervaringscijfers aantonen, dat mensen die werken meer kans hebben op een nieuwe baan dan mensen die niet werken.

Next2Flex-app: wekelijkse verrekening

Tempo-Team zet zich in om zoveel mogelijk uitkeringsgerechtigden aan het werk te helpen. Om de complexiteit rondom de verrekening van tijdelijk of parttime werk te verminderen, hebben Tempo-Team en Next2Company de krachten gebundeld. Samen hebben wij de Next2Flex-app ontwikkeld. Deze rekentool zorgt voor een juiste administratie en wekelijkse verrekening van de gewerkte uren met de uitkering van de kandidaat. Met de app kunnen alle partijen: kandidaat, werkgever, gemeente en Tempo-Team, gemakkelijk informatie uitwisselen.

De Next2Flex-app minimaliseert de administratieve druk rond tijdelijk en parttime werk. Dit zorgt ervoor dat tijdelijk of parttime werk aantrekkelijk wordt. Dit werk wordt niet meer als een ingewikkelde situatie ervaren, maar als een kans om weer te bouwen aan een onafhankelijke toekomst.

Hoe werkt de Next2Flex-app?

Tempo-Team heeft vacatures en een landelijk netwerk van werkgevers. Wij begeleiden duizenden mensen naar werk. Dit werk kan ook tijdelijk en/of parttime werk zijn. Dit doen wij wij onder andere door Publiek Private Samenwerkingen aan te gaan met ons serviceconcept ActiveerKracht. Daarbij zetten wij de Next2Flex-app in. Door deze app vindt uitwisseling van gegevens plaats.

  • De accountmanager of klantmanager van de gemeente heeft direct inzicht in het aantal gewerkte uren van elke kandidaat.
  • In een tijdlijn wordt een uitstroomprognose gegeven.
  • De uitkeringsgerechtigde geeft aan hoeveel uur hij gewerkt heeft en ziet direct wat de gevolgen hiervan zijn voor zijn uitkering en toeslagen. Hij heeft dus altijd inzicht in zijn financiële situatie.
  • De supportafdeling van de gemeente krijgt een overzicht van gewerkte uren en het verdiende loon, zodat de verrekening van het loon met de uitkering wekelijks kan plaatsvinden.
  • De werkgever heeft inzicht in het aantal uren dat de kandidaat gewerkt heeft en de doorbelasting van Tempo-Team.

De Next2Flex-app kan gebruikt worden op elk device: smartphone, tablet of computer. Ook andere partners kunnen gebruik maken van de Next2Flex-interface.

Voordelen voor de gemeente

De Next2Flex-app combineert de kennis en ervaring van een kandidaat met arbeidsmarktinformatie over de regio en de sector waarin hij werkzaam is. Op basis hiervan voorspelt de app hoe groot de kans is dat een kandidaat de komende maanden aan het werk is. De accountmanager of klantmanager heeft door deze extra informatie meer inzicht en kan pro-actiever handelen. Dit vergroot de kans op succesvolle uitstroom.
Support-afdelingen van gemeente kunnen veel efficiënter werken doordat het verwerken van de gewerkte uren sneller, eenvoudiger en zonder fouten verloopt. Achterstanden zijn er niet meer. En het is niet meer nodig om achteraf te verrekenen en teveel betaalde uitkeringen terug te vorderen. Dit leidt tot een aanzienlijke kostenbesparing bij gemeenten en een goede, klantgerichte dienstverlening.
 
De Next2Flex-app maakt het daarnaast voor gemeenten gemakkelijk om te verantwoorden hoe succesvol ze uitkeringsgerechtigden uitplaatsen, onder meer aan subsidiegevers.

Meten tevredenheid

De Next2Flex-app biedt ook veel mogelijkheden tot interactie en analyse. Aan de hand van korte vragenlijsten kan de gemeente in kaart brengen hoe kandidaten hun tijdelijk werk ervaren of hoe tevreden zij zijn met de samenwerking. Aan werkgevers kan de gemeente via de app vragen hoe zij de inzet van uitkeringsgerechtigden ervaren of wat een kandidaat al dan niet succesvol maakt. Deze data kan gebruikt worden om te bepalen welk beleid leidt tot de meeste uitplaatsingen.

Innovatie

Tempo-Team blijft innoveren. Zo onderzoeken wij of de app kan worden uitgebreid met een ‘cv-etalage’ waarin uitkeringsgerechtigden hun cv kunnen plaatsen en werkgevers hun tevredenheid over een kandidaat kunnen aangeven.