Ambtenaar van de toekomst: 'Overheid toe aan verjonging!'

24 november 2015 - Ruim 50% van alle ambtenaren is 50-plus. De komende jaren stromen er veel ambtenaren uit, waardoor belangrijke kennis verloren gaat. Tegelijkertijd heeft u door vergaande taakstellingen weinig ruimte om nieuwe ambtenaren aan te nemen. En dat terwijl digitalisering, financiële wijzigingen en verschuiving van verantwoordelijkheden schreeuwen om oplossingen.

De overheid concentreert zich meer en meer op haar regietaak. De relatie tussen overheid en burger verandert en de communicatie verloopt steeds meer digitaal. Dit vraagt andere vaardigheden en competenties van de medewerkers, zoals omgaan met complexe informatie en social media vaardigheden. Veel fte-ruimte heeft u niet, dus des te belangrijker dat u de juiste mensen aan u bindt. Hoe doet u dat?

Tempo-Team heeft de oplossing

Tempo-Team ontwikkelde de opleiding ‘Ambtenaar van de toekomst’. In zes maanden tijd worden starters op de arbeidsmarkt met een bachelor of master en maximaal twee jaar werkervaring opgeleid om mee te helpen uw organisatie futureproof te maken. 

Opleiden op maat

  • de opleiding gebeurt groepsgewijs. Iedere groep bestaat uit circa 18 hbo/wo-talenten die werkzaam zijn binnen verschillende overheidsdisciplines
  • coaching: de deelnemers krijgen een eigen mentor, een ervaren (voormalige) ambtenaar die is opgeleid tot coach. Op deze manier wordt kennis over het werken binnen de overheid gedeeld
  • competenties en vaardigheden: een vaste trainer met een achtergrond in de psychologie traint tijdens twee bijeenkomsten op de benodigde competenties en vaardigheden (houding en gedrag)
  • vakkennis: deelnemers volgen twee sector specifieke masterclasses. Deze masterclasses worden afgestemd op de groep en gegeven door een van de coaches.

Klaar voor de toekomst

Deelnemers kunnen snel doorgroeien binnen de overheid. Dit omdat zij extra, toekomstgerichte bagage hebben meegekregen. Door de begeleiding van de coaches, de trainingen en de masterclasses weten ze precies hoe het reilt en zeilt binnen de overheid. Met hun talent en kennis zijn ze voor u van grote toegevoegde waarde. Zo bent u de paniek vóór en kunt u met een gerust hart de toekomst tegemoet zien.