Stand van zaken payroll-wetgeving: komt van uitstel afstel?

3 mei 2016 - Destijds is er naar aanleiding van de motie van Mariette Hamer besloten om te komen tot een payroll-wet, een wet die verstrekkende gevolgen zou hebben voor payrolling in Nederland. 

Vorige week schreef minister Asscher (SZW) vrij onverwachts in een brief aan de Tweede Kamer dat hij niet met nieuwe wetgeving  rondom payrolling komt en dat hij ‘op dit moment nog geen uitvoering gaat geven aan de zogenoemde motie Hamer’. 

De minister noemt twee redenen waarom hij geen nieuwe wetgeving voorstelt: 

  1. het kabinet heeft geen overeenstemming bereikt over de reikwijdte van de gelijke behandeling waar in genoemde motie om wordt verzocht
  2. sociale partners zijn niet gekomen tot een eensluidend advies over driehoeksrelaties waaronder payrolling.

Voor de begrotingsbehandeling 2017 informeert de minister de Kamer nader. Of hiermee de kou uit de lucht is voor wat betreft payrolling, blijft onduidelijk. Aangenomen mag worden dat er in ieder geval gedurende deze kabinetsperiode geen wettelijke veranderingen meer plaatsvinden. 

Tempo-Team Payrolling juicht dit besluit van de minister toe, maar hoopt wel dat hiermee de aanpak van malafide partijen niet op een laag pitje komt te staan.