Publiek-Private Samenwerkingen: terugblikken en vooruitkijken

Activeerkracht: Bekijk onze succesvolle samenwerkingsprojecten

8 juli 2016 - Aan het woord is Rob van der Made, afdelingshoofd gemeente Eindhoven. Hij vertelt over de succesvolle PPS tussen gemeente Eindhoven en Tempo-Team.

Gemeente Eindhoven wil meer vraaggericht gaan werken. Hebben jullie daarbij deskundigheid van buiten nodig?

‘Absoluut, wij willen en kunnen als gemeente niet alles zelf doen. Het is een grote uitdaging om vraaggericht te werken richting werkgevers en ondernemers. Naar mijn mening kunnen marktpartijen zich beter verplaatsen in de ondernemer. De publiek-private samenwerking met Tempo-Team helpt ons dus een faciliterende overheid te worden. Dit vergroot en versterkt de kansen voor mensen die het lastiger hebben om een baan te vinden.’

Hoe werken jullie samen?

‘Op organisatieniveau zijn wij als gemeente Eindhoven nog zoekende naar uniforme prestatie-indicatoren en financieringsvormen voor PPS ’en. We willen het slim aanpakken. De samenwerking krijgt momenteel vooral vorm in de uitvoering en daarmee boeken we successen. De professionals aan vraag- en aanbodkant werken goed samen.’

De PPS  is dus succesvol. Kun je aangeven wat de ‘wins’ zijn? 

‘Er heeft een uitbreiding van bemiddelingscapaciteit plaatsgevonden en dus zijn er meer mogelijkheden tot het uitplaatsen van kandidaten. De huidige samenwerking vergroot de kansen voor onze werkzoekenden.’

‘Daarnaast maken we kennis met innovatieve nieuwe instrumenten, bijvoorbeeld de arbeidsmarktpositiescan van Tempo-Team. Wij vinden het heel waardevol om samen te werken met een marktpartij als Tempo-Team. Zij hebben een marktgerichte cultuur en leren ons te kijken door de bril van de ondernemer. Kortom, de samenwerking met Tempo-Team maakt ons effectiever en professioneler, en helpt ons een faciliterende, vraaggerichte overheid te worden.’