Sterke teams werken beter

24 november 2015 - Waar ruim de helft van de werkgevers vindt dat in hun organisatie het beste uit teams wordt gehaald, kan maar 33% van de werknemers dat beamen. Ook als het gaat om de samenstelling van teams verschilt de perceptie van werknemers met die van hun werkgevers. Dit blijkt uit het RED Report 2015. Daar valt veel te winnen, want succesvolle organisaties hebben met elkaar gemeen dat zij veel aandacht schenken aan teamvorming.

Bijvoorbeeld door specialisten uit verschillende vakgebieden, zoals HR en IT, samen te brengen en ervoor te zorgen dat die elkaars taal begrijpen en spreken. Maar ook door een cultuur te stimuleren waarin kennis delen en ontwikkelen vanzelfsprekend is. 

Meer druk, minder plezier

De werkdruk binnen hun bedrijf is in vergelijking met een jaar geleden toegenomen, zegt maar liefst 55% van de werkgevers. Werknemers ervaren dat in dezelfde mate. En het werk geeft ons minder plezier: 35% van de werknemers en werkgevers geeft aan dat de arbeidsvreugde door de hogere werkdruk binnen het bedrijf is verminderd. Een extra reden om te investeren in goed functionerende teams. Want werken in een team voorkomt stress en een te hoge werkdruk, zeggen ruim 40% van de werknemers en werkgevers.

De verschillen nemen toe

Diversiteit op de werkvloer is al een hele tijd realiteit. Wie de diversiteit binnen teams goed weet te managen, kan profiteren van de kracht van de verschillen. Dan ontstaan goede en innovatieve ideeën, die nodig zijn voor de steeds complexere uitdagingen. Daarvoor is echter nog een lange weg te gaan. Er zijn tal van hardnekkige vooroordelen over elkaar.