Van VAR naar Wet DBA: 5 praktische tips!

Van VAR naar Wet DBA: 5 praktische tips!

7 juni 2016 - Sinds 1 mei van dit jaar is de VAR vervangen door de Wet DBA. Opdrachtgevers en zzp’ers kunnen nu modelovereenkomsten gebruiken om aan te geven dat er geen sprake is van een dienstbetrekking. Als zij volgens een modelovereenkomst werken, hoeft de opdrachtgever geen loonheffingen in te houden en te betalen.

Controle vanaf mei 2017

Opdrachtgevers, zzp'ers en intermediairs hebben tot 1 mei 2017 om het werken met modelovereenkomsten goed te regelen. Op de website van de Belastingdienst staan modelovereenkomsten voor verschillende situaties, branches en beroepsgroepen. Spreek met de zzp’er af volgens welke modelovereenkomst (nummer) er gewerkt wordt en leg dat vast, bijvoorbeeld per e-mail of in de opdrachtbevestiging. Vanaf 1 mei 2017 gaat de Belastingdienst (op de werkplek) controleren of er feitelijk gewerkt wordt volgens de modelovereenkomst.

Welke criteria zijn belangrijk? 

  • of de werknemer verplicht is om persoonlijk voor de werkgever te werken, dus of deze zich door iemand anders kan laten vervangen
  • of de werkgever loon moet betalen voor het werk van de werknemer
  • of er een gezagsverhouding bestaat tussen de werknemer en de werkgever, waarbij de werkgever bindende aanwijzingen kan geven over hoe de werknemer het werk moet doen.

Als aan deze drie criteria wordt voldaan, is er sprake van een dienstbetrekking. De werkgever moet dan loonheffingen inhouden en betalen. 

Tips

  1. zorg dat u exact weet welke zzp’ers er in uw bedrijf aan de slag zijn
  2. beoordeel bij welke zzp’er het nodig is om een modelovereenkomst op te stellen. Dit is bijvoorbeeld niet nodig bij de fotograaf die u inhuurt om foto’s te maken van uw bedrijfsfeest
  3. regel alles op tijd, in ieder geval voor 1 mei 2017
  4. zorg dat u ook daarna weet welke zzp’ers er bij u aan de slag gaan en maak vooraf passende afspraken
  5. op de website van de Belastingdienst vindt u veel informatie over de Wet DBA.