Wet aanpak schijnconstructies

Wat is het doel van de Wet aanpak schijnconstructies?

De Wet aanpak schijnconstructies (Was) heeft als doel uitbuiting en onderbetaling van werknemers en oneerlijke concurrentie op de arbeidsmarkt tegen te gaan. Het overgrote deel van de wet wordt per 1 juli 2015 ingevoerd.

Welke maatregelen bevat de Wet aanpak schijnconstructies?

De Wet aanpak schijnconstructies (Was) bevat onder meer de volgende maatregelen:

  • er is een ketenaansprakelijkheid voor het loon. Werknemers die in een keten van opdrachtgevers en opdrachtnemers werken, kunnen achterstallig loon niet alleen vorderen bij hun directe opdrachtgever, maar ook bij andere opdrachtgevers binnen de keten.
  • ten minste het wettelijk minimumloon moet via de bank aan de werknemer worden overgemaakt.
  • werkgevers mogen kosten zoals voor huisvesting of een zorgverzekering niet meer inhouden op het minimumloon.
  • loonstroken moeten transparanter worden.
  • de Inspectie SZW krijgt meer bevoegdheden om de regels te handhaven en gaat bij een vermoeden van het niet-naleven van cao-afspraken informatie uitwisselen met werkgevers- en werknemersorganisaties.

Wanneer gaan de maatregelen in?

De artikelen die betrekking hebben op de introductie van ketenaansprakelijkheid zijn op 1 juli 2015 ingegaan.

De verplichting om ten minste het minimumloon via de bank te betalen, het verbod op inhoudingen op en verrekeningen met het minimumloon, en de nieuwe eisen voor loonopgaves gaan per 1 januari 2016 in. Dit is gedaan om werkgevers meer tijd te geven om deze wijzigingen voor te bereiden.

Alles over de WWZ in 30 minuten. Vraag gratis het e-college aan