Schijnconstructies worden aangepakt

Jij houdt je gewoon aan de wet. Toch is het goed om even te kijken naar de nieuwe Wet aanpak schijnconstructies (WAS). Zo weet je zeker dat je de wet écht goed naleeft.

In het kort: de Was heeft als voornaamste doel om uitbuiting en onderbetaling van werknemers en oneerlijke concurrentie op de arbeidsmarkt tegen te gaan. Daarom zijn er een paar maatregelen ingevoerd:

  • Zo is er een - let op - ketenaansprakelijkheid voor het loon. Dat betekent dat werknemers die in een keten van opdrachtgevers en opdrachtnemers werken een achterstallig loon niet alleen kunnen vorderen bij hun directe opdrachtgever, maar ook bij andere opdrachtgevers binnen de keten.

  • Werkgevers mogen bijvoorbeeld kosten voor huisvesting of een zorgverzekering niet meer inhouden op het minimumloon. Volgens de WAS hebben werknemers recht op het volledige wettelijk minimumloon.

  • Loonstroken moeten transparanter worden. Dat betekent dat de loonstrook voor iedereen duidelijk en begrijpelijk moet zijn. Klopt een loonstrook niet? Dan kan je een boete krijgen. Zorg voor een factuur in jip-en-janneketaal taal dus. Zo is het voor iedereen duidelijk, handig toch?

  • De inspectie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid krijgt meer bevoegdheden om de regels te handhaven en gaat bij een vermoeden van het niet-naleven van cao-afspraken informatie uitwisselen met werkgevers- en werknemersorganisaties.

Duidelijk?

Helemaal op de hoogte van alle informatie of heb je nog een vraag? Wij geven je antwoord!