• Wat wordt verstaan onder een cumulatiegrond?

  Volgens het wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) wordt ontslag van een werknemer met een vast contract ook mogelijk als er sprake is van een optelsom van omstandigheden: de zogenoemde cumulatiegrond. Momenteel moet volledig aan een van de acht ontslaggronden zijn voldaan. De WAB voegt hier een negende grond aan toe. De kantonrechter krijgt hiermee de mogelijkheid verschillende ontslaggronden te combineren. Een voorbeeld is een combinatie van disfunctioneren van de werknemer en een tussen partijen bestaand arbeidsconflict.

 • Brengt de cumulatiegrond nog andere wijzigingen met zich mee?

  Ja, wanneer de cumulatiegrond gebruikt wordt voor het ontslag, kan de werknemer (maximaal) een halve transitievergoeding extra krijgen. Deze komt bovenop de reguliere transitievergoeding.

 • Wat verandert er volgens het wetsvoorstel WAB in de transitievergoeding?

  De WAB voorziet in de volgende wijzigingen in de transitievergoeding:

  • Werknemers krijgen vanaf de eerste dag van hun arbeidsovereenkomst recht op een transitievergoeding

  • Ook werknemers die opgezegd worden in de proeftijd komen in aanmerking voor de transitievergoeding

  • De transitievergoeding wordt berekend over de feitelijke duur van de arbeidsovereenkomst, zonder de duur van de arbeidsovereenkomst af te ronden op volledig gewerkte halve jaren

  • Het wordt mogelijk om kosten die de werkgever heeft gemaakt voor de bevordering van kennis en vaardigheden voor een andere functie binnen de organisatie in mindering te brengen op de transitievergoeding. Werknemers moeten nog wel steeds vooraf schriftelijk instemmen met deze verrekening

  • Bij lange dienstverbanden wordt de opbouw van de transitievergoeding verlaagd. Na inwerkingtreding van de WAB telt elk dienstjaar voor een eenderde maandsalaris. Momenteel hebben werknemers over de periode dat zij langer dan tien jaar in dienst zijn recht op een hogere vergoeding: elk dienstjaar na tien jaar dienstverband telt voor een half maandsalaris. Ook de overbruggingsregeling voor 50+ vervalt.

 • Wat regelt het wetsvoorstel WAB voor kleine werkgevers die hun bedrijf moeten beëindigen?

  Wanneer kleine werkgevers (gemiddeld minder dan 25 werknemers) hun bedrijf moeten beëindigen omdat ze overlijden, met pensioen gaan of ziek worden, zal de transitievergoeding worden gecompenseerd. Dit wordt verder uitgewerkt in aanvullende regelgeving.

 • Welke aanpassingen komen er door de WAB in het ontslagrecht”?
  • Werkgevers kunnen door de cumulatiegrond gemakkelijker een arbeidsovereenkomst door de rechter laten ontbinden. Bij gebruik van de cumulatiegrond wordt het mogelijk wel duurder om een medewerker te ontslaan. Immers, de rechter kan bij toepassing van de cumulatiegrond een hogere transitievergoeding (maximaal 1,5 x de normale transitievergoeding) opleggen
  • Werknemers hebben bij een onvrijwillig einde van het dienstverband altijd recht op een vergoeding, zelfs als ze maar (heel) kort ergens gewerkt hebben. Dit geldt ook voor uitzendkrachten. Bij een kort dienstverband zal die vergoeding natuurlijk niet hoog zijn

  • De transitievergoeding vanaf de eerste werkdag zorgt voor extra administratieve lasten en kosten bij alle werkgevers die veel met tijdelijke en flexibele contracten werken. Denk bijvoorbeeld aan horeca, zorg en uitzendsector. Er moeten immers veel vaker transitievergoedingen uitbetaald worden (soms bijvoorbeeld al na een week), hetgeen veel extra werk met zich meebrengt en extra kosten, terwijl het soms maar om hele lage vergoedingen gaat.

Hèt WAB boekje: Pittige kost, lekker uitgelegd!

Al met al best ingewikkeld die Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB). Om je te helpen hebben we een kort en krachtig antwoord op alle denkbare WAB-vragen.