Andere rechtspositie voor payrollmedewerkers

 • Wanneer is er sprake van payrolling?

  Er is sprake van payrolling als de werkgever mensen ter beschikking stelt, maar geen ‘allocatieve’ activiteiten - zoals werving, selectie en bemiddeling - heeft verricht en die mensen exclusief ter beschikking stelt aan één opdrachtgever.

  Volgens de WAB moet per individueel geval worden beoordeeld of er sprake is van payrolling. Bij de beoordeling of er sprake is van een payrollovereenkomst, wordt gekeken naar zowel de vastgelegde afspraken als de feitelijke gang van zaken. Zo kan relevant zijn hoe lang de werknemer al werkzaam is bij een bepaalde opdrachtgever, of er inderdaad sprake is van tijdelijkheid en - vooral - of de opdrachtgever bemoeienis heeft gehad met het werving- en selectieproces. De definitie van de payrollovereenkomst is ruim: ook zogenaamde ‘eigen wervingen’ kunnen worden aangemerkt als payrollmedewerkers.

 • Krijgen payrollmedewerkers straks gelijke arbeidsvoorwaarden?

  Werknemers die op payrollbasis werken, krijgen onder de WAB dezelfde arbeidsvoorwaarden als de werknemers die in dienst zijn bij de opdrachtgever, met uitzondering van pensioen. Hiervoor heeft de payrollwerkgever de keuze: hij kan zich aansluiten bij het pensioenfonds van de opdrachtgever (indien mogelijk) of een  eigen ‘adequate’pensioenregeling toepassen. Die payrollpensioenregeling is echter uitgesteld tot 1 januari 2021. De gelijkheid tussen payrollers en eigen medewerkers betreft zowel de primaire arbeidsvoorwaarden (salaris en vakantiegeld) als de secundaire arbeidsvoorwaarden (bijvoorbeeld de prestatiebeloning, dertiende maand, vakantiedagen en zelfs zaken als personeelsopties en kinderopvang).

 • Wanneer zijn de maatregelen mbt payrolling van toepassing?

  De nieuwe regels voor de beloning bij payrolling zijn per 1 januari 2020 meteen van toepassing, ook voor werknemers die op dat moment al werkzaam zijn op payrollbasis. Zij krijgen dus meteen recht op alle bij de opdrachtgever geldende arbeidsvoorwaarden, met uitzondering van het pensioen. Het lopende contract van de payrollmedewerker met het payrollbureau (in fase A of B) eindigt echter wel gewoon op de afgesproken einddatum. Bij verlenging geldt de ketenregeling, waarbij vorige contracten (ook van voor 1 januari 2020) meetellen.

 • Welke impact hebben de nieuwe regels voor payrolling?
  • Payrollmedewerkers krijgen dezelfde rechtspositie en arbeidsvoorwaarden als werknemers die in dienst zijn bij de opdrachtgever
  • Voor werkgevers  (en opdrachtgevers) wordt payrolling naar verwachting duurder en minder flexibel. Daarnaast zullen opdrachtgevers payrollmedewerkers toegang moeten geven tot bepaalde bedrijfseigen regelingen, omdat die niet of niet in dezelfde vorm door het payrollbureau kunnen worden aangeboden

  • Door de ruime definitie van de payrollovereenkomst, is het belangrijk om een scherp onderscheid te maken tussen payrolling en uitzenden.

Hèt WAB boekje: Pittige kost, lekker uitgelegd!

Al met al best ingewikkeld die Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB). Om je te helpen hebben we een kort en krachtig antwoord op alle denkbare WAB-vragen.