Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd

Een rode draad in het arbeidsmarktbeleid van dit kabinet is om zoveel mogelijk mensen aan het werk te krijgen en te houden. Zo zijn er stimuleringsmaatregelen voor het aannemen van langdurig werklozen en is het voor werkgevers aantrekkelijker geworden om AOW’ers in dienst te nemen. Daarnaast is er als onderdeel van de participatiewet een landelijke banenafspraak tussen overheid, werkgevers en werknemers gemaakt.

Nieuwe wet

De nieuwe Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd heeft als doel het (door)werken na de AOW-gerechtigde leeftijd makkelijker te maken. Op deze manier kan de samenleving langer gebruikmaken van de ervaring en kennis van de generaties die nu aan het werk zijn. Ook voor individuele werknemers, die om uiteenlopende redenen behoefte kunnen hebben om te werken na de AOW-gerechtigde leeftijd, is deze nieuwe wet van belang. De wet bevat ook maatregelen om verdringing van jongere werknemers door (door)werkende AOW-gerechtigden tegen te gaan.

Vraag nu het Rode Boekje aan