Wet werk en zekerheid (WWZ)

In 2015 veranderde er veel in het arbeidsrecht. De invoering van de Wet werk en zekerheid (WWZ) ging verder; werkgevers hebben hun processen aan de nieuwe wetgeving aangepast. Dat is ook nodig, want het niet juist naleven van de wet kan geld kosten. Als u bijvoorbeeld een medewerker met een contract voor bepaalde tijd van zes maanden of langer niet tijdig aanzegt, moet u hem een extra maandsalaris betalen. En bij het inlenen van arbeidskrachten kunt u aansprakelijk worden gesteld voor wan- of onderbetaling elders in de keten.

Direct een gratis exemplaar van Het Rode Boekje 2016 aanvragen

Wijzigingen Wet werk en zekerheid

De wetswijzigingen van de Wet werk en zekerheid zijn per 1 januari 2015 ingegaan. Bekijk de veelgestelde vragen over de Wet werk en zekerheid per onderwerp:

1. Wet werk en zekerheid - flexibele arbeid, wijzigingen per 1 januari 2015
2. Wet werk en zekerheid - flexibele arbeid, wijzigingen per 1 juli 2015
3. Wet werk en zekerheid - ontslagrecht en Werkloosheidswet

Heeft u geen antwoord gekregen op uw vraag of heeft u een andere vraag? Neem voor een persoonlijk gesprek contact met ons op.