Lagere WW-premie bij vast contract

 • Wat verandert er in de WW-premie?

  De WW-premie wordt voor werkgevers voordeliger als ze een werknemer een vaste baan aanbieden in plaats van een tijdelijk contract. Momenteel is de hoogte van de WW-premie afhankelijk van de sector waar een bedrijf actief in is.

  De sectorindeling voor de WW verdwijnt. Er komt één landelijke WW-premieregeling voor alle werkgevers.

 • Voor wie geldt welke WW-premie?
  • Werkgevers gaan een lage WW-premie betalen voor werknemers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd met een vaste arbeidsomvang en een loondoorbetalingsverplichting als er geen werk is
  • Voor alle overige werknemers moeten werkgevers juist een hoge WW-premie betalen, namelijk vijf procentpunt hoger. Dit geldt ook voor:

   • Arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd met een vaste arbeidsomvang.

   • Arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd zónder vaste arbeidsomvang (oproepcontracten).

  Er zijn twee uitzonderingen waarbij toch de lage premie geldt:

  • Arbeidsovereenkomsten die zijn gesloten in het kader de van de Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL). Dit om te voorkomen dat werkgevers leerlingen geen leer-/werkplek meer willen aanbieden

  • Jongeren tot 21 jaar die een bijbaan hebben voor (gemiddeld) maximaal twaalf  uur per week (52 uren per maand of 48 uren per vier weken).

 • Welke impact heeft de lagere WW-premie bij een vast contract?
  • Voor werknemers heeft de maatregel geen directe gevolgen. De bedoeling van het kabinet is dat zij eerder vast in dienst worden genomen. De toekomst moet uitwijzen of dat inderdaad gaat gebeuren
  • De WW-premie wordt afhankelijk van het soort contract, niet van de sector

  • Voor werkgevers moet een nieuwe systematiek worden ingevoerd. Dit vraagt om aanpassingen van administratieve processen en systemen.

Hèt WAB boekje: Pittige kost, lekker uitgelegd!

Al met al best ingewikkeld die Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB). Om je te helpen hebben we een kort en krachtig antwoord op alle denkbare WAB-vragen.