Quotumwet aangenomen

Wat is het doel van de nieuwe Quotumwet?

De Wet Banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten, kortweg Quotumwet, heeft als doel ondernemers te stimuleren om de Participatiewet na te leven.

Wanneer treedt de Quotumwet in werking?

Eind 2016 controleert het kabinet of de afspraken die zijn gemaakt in de Participatiewet zijn gehaald. Als dit niet het geval is, treedt de Quotumwet in werking en kunnen ondernemers vanaf 2017 een boete krijgen van € 5.000 per niet-ingevulde werkplek per jaar.

Welke afspraken staan er in de Participatiewet?

Volgens de Participatiewet moeten tot 2026 ten minste 125.000 nieuwe arbeidsplaatsen worden gecreëerd voor mensen met een arbeidsbeperking. De doelstelling is dat het personeelsbestand van ondernemingen met meer dan 25 medewerkers uiteindelijk voor ten minste 5% uit medewerkers met een arbeidsbeperking bestaat. Ook medewerkers met een arbeidsbeperking die worden ingeleend via een uitzendbureau tellen mee voor de berekening van het quotum.

Alles over de WWZ in 30 minuten. Vraag gratis het e-college aan