• Wat is de ketenregeling?

  De ketenregeling bepaalt hoe vaak en binnen welke periode werkgevers hun werknemers een tijdelijk contract kunnen aanbieden. Nu mogelijk maximaal 3 tijdelijke contracten in maximaal 2 jaar tijd aangeboden worden.  

   

 • Hoe gaat de ketenregeling eruit zien als de WAB in werking is getreden?

  Wanneer de WAB in werking is getreden, kunnen in drie jaar tijd drie aansluitende tijdelijke arbeidsovereenkomsten worden gesloten. De tussenpoos van zes maanden die momenteel geldt, blijft gehandhaafd, maar kan per cao worden verkort naar drie maanden wanneer er sprake is van seizoenswerk. Er geldt een uitzondering op de ketenregeling voor invalkrachten in het primair en speciaal onderwijs die invallen wegens ziekte. De bestaande uitzonderingen voor jongeren, BBL-ers en AOW-ers blijven bestaan.

 • Welke impact heeft de verruiming van de ketenregeling?
  • Werknemers moeten mogelijk een jaar langer werken voordat ze (eventueel) recht hebben op een vast contract
  • Werkgevers kunnen een jaar langer gebruik blijven maken van tijdelijke contracten

  • Voor uitzendkrachten blijft het fasensysteem van de  ABU CAO bestaan (fase A: onbeperkt aantal tijdelijke contracten/uitzendcontracten, fase B: 6 x 4).

Hèt WAB boekje: Pittige kost, lekker uitgelegd!

Al met al best ingewikkeld die Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB). Om je te helpen hebben we een kort en krachtig antwoord op alle denkbare WAB-vragen.