De ketenbepaling: Het voordeel van onze flexwerkers

De ketenbepaling. Het zegt iets over hoe vaak en in welke periode je als werkgever aan dezelfde werknemer in eenzelfde of soortgelijke functie een tijdelijk contract mag geven. En wij hebben goed nieuws! Flexwerkers zijn nog steeds flexibeler dan gewone werknemers - óók met deze nieuwe regels. Wij leggen je het uit.

De ketenbepaling dus. De nieuwe regeling van deze zogeheten ketenbepaling is aangescherpt in 2015. Volgens de nieuwe regels mag je als werkgever maximaal drie opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor een bepaalde tijd afsluiten in een periode van twee jaar.

Goed nieuws? Wel voor de flexwerkers van Tempo-Team! De uitzendsector mag namelijk bij de CAO van de nieuwe ketenbepaling afwijken tot een maximum van zes contracten voor bepaalde tijd in vier jaar.

De uitzendformule biedt dus meer flexibiliteit dan contracten bij tijdelijke arbeid langer dan twee jaar.

Verbreek de keten

Zo’n keten van arbeidscontracten is te doorbreken. Dan vervallen de regels en ben je niet meer verplicht een vast contract aan te bieden. Wanneer gebeurd dat? Als er een periode van meer dan zes maanden tussen twee contracten zit. Vroeger was dit nog drie maanden. Blijft de werknemer na twee jaar of na drie opeenvolgende arbeidscontracten in een periode van twee jaar in dezelfde (of in een soortgelijke functie) in de organisatie werken, dan ben je als werkgever verplicht diegene een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd aan te bieden.

Altijd een contract voor onbepaalde tijd?

Je bent als werkgever niet áltijd verplicht een arbeidsovereenkomst aan te bieden. Werknemers die jonger zijn dan 18 jaar en minder dan 12 uur per week werken, vallen buiten de regels. Dat geldt ook voor arbeidsovereenkomsten die nodig zijn voor het afronden van een opleiding, als de werkgever in staat van faillissement is of surseance van betaling heeft aangevraagd.

Uitzonderingen op Wwz - ketenbepaling

Uitzonderingen op deze bepaling zijn eigenlijk niet mogelijk. Wel is er overgangsrecht: als de werkgever op 1 juli 2015 onder een cao viel die de huidige of ruimere regels kent, mogen deze worden toegepast zolang de cao geldt, maar maximaal tot 1 juli 2016.

Duidelijk?

Helemaal op de hoogte van alle informatie of heb je nog een vraag? Wij geven je antwoord!