Veelgestelde vragen

De Wet werk en zekerheid (WWZ) zorgt er onder meer voor dat medewerkers met een flexibel arbeidscontract eerder recht hebben op een vast dienstverband. Ook de WW en het ontslagrecht verandert. De eerste wijzigingen zijn per 1 januari 2015 van kracht geworden. Onderstaand de wijzigingen van de volgende fase.

De laatste wijzigingen Wet werk en zekerheid (WWZ)

Klik op de link hieronder van het onderwerp voor meer informatie of vraag onze e-college over de WWZ aan.
Met de e-college bent u binnen 30 minuten helemaal bij over de nieuwe regels en consequenties van de WWZ.

Wet werk en zekerheid - flexibele arbeid, wijzigingen per 1 juli 2015

1. Welke wijzigingen met betrekking tot flexibele arbeid zijn op 1 juli 2015 ingegaan?

Op 1 juli 2015 is de ketenbepaling aangescherpt: er mogen nog maximaal drie opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd worden afgesloten in een periode van twee jaar. Als de werknemer hierna in de organisatie in dezelfde of een soortgelijke functie blijft werken, is de werkgever verplicht hem een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd aan te bieden.

2. Geldt de ketenbepaling ook voor lopende arbeidsovereenkomsten?

De nieuwe ketenbepaling geldt voor nieuwe arbeidsovereenkomsten die vanaf 1 juli 2015 worden afgesloten.

3. Hoe lang moet de ketenonderbreking zijn om opnieuw een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd aan te kunnen bieden?

Een keten van tijdelijke arbeidsovereenkomsten wordt onderbroken als er tussen twee arbeidsovereenkomsten een periode van meer dan zes maanden zit.

4. Zijn er uitzonderingen op de ketenbepaling?

Naast zeer beperkte afwijkingen bij cao gelden er uitzonderingen voor onder meer werknemers jonger dan 18 jaar die gemiddeld minder dan 12 uur werk per week werken, en voor arbeidsovereenkomsten ten behoeve van het afronden van een opleiding.

5. Geldt de ketenbepaling ook voor uitzendovereenkomsten?

De uitzendsector mag, bij cao, van de ketenbepaling afwijken tot een maximum van zes contracten voor bepaalde tijd in vier jaar.

6. Is er overgangsrecht?

Ja, als een werkgever op of na 1 juli 2015 onder de werking van een cao valt die ruimere bepalingen heeft, mogen deze regels gehanteerd worden zolang de cao geldt, maar maximaal tot 1 juli 2016.

Alle informatie over wet- en regelgeving lezen?

Het Rode Boekje is een handzaam boekje met antwoorden op de meest gestelde vragen over personeel. Bestel nu gratis >>