Loopbaanontwikkeling

Het prille economisch herstel biedt kansen voor werknemersmobiliteit. Uit het RED Report 2014 van Tempo-Team blijkt dat een op de vier werkgevers aangeeft dat hun werknemers binnen hun bedrijf nog te weinig mobiel zijn. Terwijl 50% van de werkgevers meent dat dat hun werknemers goed op andere functies of afdelingen inzetbaar zouden zijn. Dit wijst erop dat werknemers te weinig interne mobiliteitskansen zien.

Aanpak loopbaanontwikkeling bij Tempo-Team Employability

Ons loopbaantraject bestaat uit:

  • oriënterend gesprek: aanleiding & doelbepaling opdrachtgever;
  • intakegesprek: doelbepaling & vaststellen resultaat medewerker;
  • persoonlijke oriëntatie: inzicht in kwaliteiten, competenties en ambities. Wij hebben de beschikking tot een groot pakket aan middelen om dit inzicht naar boven te halen, waaronder de testen van Meurs
  • oefening waardenbepaling;
  • marktoriëntatie: onderzoeken mogelijkheden op in- en/of externe arbeidsmarkt. Middelen die we hierbij inzetten zijn o.a. arbeidsmarktanalyse, netwerken, opstellen zoekprofiel, competentietesten en drijfveren;
  • actieplan: stappenplan inclusief tijdspad.

Kansen interne mobiliteit

  • interne mobiliteit biedt talent meer kansen om zich binnen het bedrijf te ontplooien om zo meer bij te dragen aan het succes van de organisatie.
  • het aanmoedigen van interne mobiliteit komt duurzame arbeidsverhoudingen ten goede.
  • meer werknemers (50%) dan werkgevers (35%) geven aan dat loopbaanontwikkeling en coaching belangrijk zijn om de mobiliteit op de arbeidsmarkt te bevorderen.

Meer weten?

Wilt u meer weten over hoe wij u kunnen ondersteunen bij de loopbaanontwikkeling van uw medewerkers? Bel  088 126 99 05 of vul het contactformulier in.