Maatwerktrajecten vanuit één aanspreekpunt

Onze dienstverlening is toegespitst op verschillende werk- en denkniveaus van kandidaten, motivatie en belastbaarheid van kandidaten gecombineerd met de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Een resultaat- en mensgerichte aanpak, hard op inhoud, zacht op relatie.

Elk traject is maatwerk. Per doelgroep hebben we een toegespitste aanpak. U heeft bij ons als klant een vaste contactpersoon: zo kunt u snel en eenvoudig schakelen via een korte lijn. Tempo-Team Employability is hoofdaannemer en wij zorgen dat achter de schermen alles zo wordt opgezet dat we optimaal maatwerk bieden in onze dienstverlening.

Partnership

Wij zien de samenwerking met onze opdrachtgevers als een partnership. Om succesvol te zijn is het belangrijk om goed te schakelen over bijvoorbeeld de communicatierichting en over specifieke zaken per deelnemer. Naast de vaste rapportagemomenten hebben we bij voorkeur meerdere contactmomenten per maand, via mail, telefoon of korte bezoekjes. Wij zijn gewend onze opdrachtgevers nauw te betrekken bij de voortgang van trajecten en met hen te sparren over de voortgang van individuele kandidaten en het totale proces. Partner zijn betekent voor ons ook dat wij elkaar scherp houden op voortgang en resultaten.

Voor de individuele deelnemers kan dit partnership bijdragen in extra stimulans (complimenten van de leidinggevende, financiering van een opleiding), extra mogelijkheden (de leidinggevende als ambassadeur met tips voor contacten of banen) en in extra duidelijkheid. Immers vanuit de organisatie en leidinggevende komt zo dezelfde boodschap als vanuit het mobiliteitsbureau en de consultant.

Projectmanagement

Gedurende het project vindt volgens afspraak projectoverleg plaats over voortgang, resultaten en eventuele bijsturing. Daarnaast vinden casusbesprekingen en intervisie plaats wanneer relevant en zinvol. De projectleider is eerste aanspreekpunt en eindverantwoordelijk voor het gehele project. Hij/zij is uw vaste aanspreekpunt en streeft ernaar uw optimaal te ontzorgen.

De projectleider zorgt voor:

  • organisatie en planning
  • snelle en efficiënte communicatie
  • facilitering (locatie, materiaal, informatie)
  • tussentijdse mondelinge afstemming
  • facturatie
  • elke maand een schriftelijke of digitale rapportage over de voortgang van het project en de instroom- en uitstroomcijfers.

We werken vanuit de ‘zacht op de persoon, hard op de inhoud’-gedachte. Ook hierin speelt de projectleider een belangrijke rol. Uiteraard schakelen onze consultants op een dagelijkse en pragmatische basis met u bij vragen en incidenten. De projectleider waarborgt dat alles ook correct wordt vastgelegd in rapportages. Dit kan zijn bij een opleidingsvraag, collegiale doorlening of detachering. Maar ook in minder plezierige situaties waarin een medewerker zich niet aan de afspraken conform sociaal plan en trajectplan houdt. In dit geval bespreken we dit tijdens het locatie-overleg en onderneemt de locatiemanager of HR-adviseur actie.

Groepsindeling

Zoveel als mogelijk bieden wij onze groepsactiviteiten aan in homogene groepen (tenzij voor de inhoud van de training heterogeniteit juist relevant is). De begeleiders kunnen de inhoud, het niveau en taalgebruik aanpassen aan de doelgroep. Onze ervaring is dat deelnemers het prettig vinden om tijdens de workshops en trainingen aan te oefenen, ideeën uit te wisselen en te sparren met mensen met een vergelijkbare achtergrond.