Specialistische kennis publieke en zorgsector

Tempo-Team Employability en Leeuwendaal werken al sinds 1969 en 1990 voor opdrachtgevers in de publieke sector en de zorg. Wij hebben landelijk in de VVT, GHZ en GGZ-branche warme netwerkcontacten en daarnaast bij honderden andere organisaties in de zorg (cure), de non-profit sector (inclusief NGO’s) en de profit-sector (MKB, industrie, zakelijke dienstverlening). Deze organisaties kennen ons als partner op het gebied van HR-, juridisch en organisatieadvies: capaciteitsvraagstukken, (grootschalige) werving en selectie, interim-dienstverlening en detachering, begeleiding bij reorganisaties en fusies, etc.

Tempo-Team Employability en Leeuwendaal helpen zorgorganisaties de problemen van vandaag op te lossen en die van morgen te voorkomen. Belangrijke thema’s in onze opdrachten zijn arbeidsmarktproblematieken als:

  • de combinatie van korte termijn krimp en lange termijn tekorten
  • flexibilisering
  • werkdruk
  • en duurzame inzetbaarheid 

Wij hebben specialistische kennis over de gevolgen van deze ontwikkelingen voor organisatie en personeel. Voor diverse instellingen brengen wij de consequenties zo helder mogelijk in beeld (strategische personeelsplanning en screening personeelsbestand) en werken we aan de beheersbaarheid en minimalisatie (doorontwikkeling mobiliteit/inrichting mobiliteitscentrum, outplacementbegeleiding). Wij kennen de functies/werkzaamheden in de betreffende instellingen goed door onze opdrachten op het gebied van functiebeschrijving en -waardering. Onze adviseurs delen en vermenigvuldigen hun kennis en expertise op hun vakgebied. Daarbij vinden diverse specialismen elkaar: juristen, psychologen, organisatiedeskundigen en specialisten in werving en search.