Praktijkvoorbeelden Tempo-Team Participatie

Inzet Wajongers bij Transcom

Vacatures bij Transcom

De vraag van Transcom

Op welke manier kan Tempo-Team als partner helpen bij de inzet en verloning van een groot aantal kandidaten met een arbeidsbeperking zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van de dienstverlening aan onze klanten?

Oplossing

Transcom is een grote werkgever in de stad Groningen en verzorgt facilitaire klantcontactdiensten voor grote ondernemingen in de telecom- utilities-, manufacturing en logistieke sectoren. Daarnaast is Transcom een zeer sociaal bewogen onderneming. In het kader van de garantiebanen wil Transcom een groot aantal kandidaten uit de doelgroep plaatsen. Uitgangspunt bij Transcom is dat de inzet van de doelgroep nooit mag resulteren in kwaliteitsverlies. Daarom steken Transcom en Tempo-Team samen extra tijd in de selectie, het inwerken en de begeleiding van de nieuwe medewerkers. Begin dit jaar zijn ze zelfs gestart met een speciale inwerkklas voor deze doelgroep.

Resultaat

Tempo-Team verzorgt voor Transcom niet alleen het werkgeverschap, maar regelt ook de hele administratieve afhandeling van subsidies en ziekte (no-risk polis). Transcom zorgt ervoor dat de doelgroep terecht komt op afdelingen met speciaal geselecteerde en getrainde teamleiders. Een opvallend feit is dat steeds meer teamleiders deze groep inzetten en dat zij het aansturen en begeleiden van de doelgroep als een verrijking van hun functie zien. Ook de klanten van Transcom waarderen de inzet van deze doelgroep bijzonder en zien letterlijk het bewijs van de maatschappelijke betrokkenheid van Transcom.

Inzet Wajongers bij het Albert Heijn Distributie Centrum (AHDC)

De vraag van het AHDC

Op welke manier kan Tempo-Team als partner een bijdrage leveren aan de landelijke visie van Ahold om invulling te geven aan de Participatiewet?

Oplossing

Tempo-Team Inhouse Services werkt intensief samen met Tempo-Team Participatie om een complete dienstverlening te bieden. Op deze manier is er sprake van ontzorgen en versterken richting het AHDC.Tempo-Team biedt maatwerk door de contacten met het UWV te onderhouden en verzorgt het juridisch werkgeverschap inclusief de volledige subsidie administratie. Daarnaast zetten we onze kennis en expertise in door de begeleiding op de werkvloer (interne jobcoaching in de vorm van een Harrie) te ondersteunen middels een handboek en spreekuren.

Resultaat

Er staat een gestroomlijnd proces waarbij de samenwerking tussen het AHDC, UWV en Tempo-Team inmiddels heeft geleid tot de inzet van 7 Wajongers. De begeleiding op de werkvloer verloopt goed en leidt tot een juiste ontwikkeling van de productiviteitsnorm van de kandidaten. De korte lijnen zorgen voor een prettige communicatie waardoor snel oplossingen ingezet kunnen worden. De gezamenlijke doelstelling "we doen er alles aan om de inzet van een Wajonger te laten slagen" wordt hiermee bereikt.