Re-integratie

Re-integratie: van niet werk naar werk

Tempo-Team Employability ondersteunt de gemeentelijke overheid en het UWV bij de re-integratie van bijstandsgerechtigden. Werkloze werkzoekenden uit diverse bestanden worden daarbij zichtbaar gemaakt voor de uitzendbranche, zodat mensen bemiddeld kunnen worden. Wij geven workshops met sollicitatie-adviezen en het opstellen van een goed cv. Vanaf dag 1 willen we werklozen in de ‘beweegstand’ krijgen.

Aanpak Employability

  • Onze kandidaten volgen geen traditioneel stappenplan, maar worden op maat en met discipline gecoacht door een consultant.
  • Optimaal gebruik van de mogelijkheden van nieuwe media.
  • De groepsdynamiek stimuleert de drang naar succes en empowerment zorgt voor een duurzame mobiliteit.

Kracht van Publiek-Private Samenwerking

Onder de noemer ‘ActiveerKracht’ werkt Tempo-Team al lang intensief samen met diverse gemeenten. Deze Publiek-Private Samenwerking (PPS) heeft als doel om sámen zoveel mogelijk werkzoekenden te activeren en te bemiddelen naar werk. De gemeente en Tempo-Team bundelen de krachten in meerjarige strategische partnerships. Het partnership bestaat naast het verminderen van het aantal werkzoekenden ook uit het professionaliseren en flexibiliseren van elkaars dienstverlening.