Detacheringsvormen

Een van de voordelen van detachering is binding van de medewerker. Tempo-Team detacheert daarom medewerkers die bewezen hebben dat zij in bepaalde vakgebieden gespecialiseerd en expert zijn of over specifieke kennis beschikken.

Flexforward 

Bij Flexforward bieden wij je de mogelijkheid om onze gedetacheerde medewerker zonder kosten of verplichtingen in dienst te nemen nadat deze een jaar (1.600 uur o.b.v. een fulltime dienstverband) via ons is bij jou is gedetacheerd. Hiermee heb jij en de gedetacheerde de gelegenheid om elkaar goed te leren kennen voordat je een vaste verbinding met hem/haar aangaat.

Intentieverklaring 
Voorafgaand aan de uitvoering van de opdracht is de intentie om een contract aan te gaan al kenbaar gemaakt. Zo koppelen we de voordelen van detachering aan het perspectief op een structurele oplossing. Wij kunnen Flexforward combineren met een Talent Ontwikkeling Programma. Dit houdt in dat onze gedetacheerde een gerichte coaching en opleiding krijgt waardoorhij aan het eind van de FlexForward-periode naadloos in de organisatie past.

Multimatch 

De werving en selectie van vakspecialisten op hbo+-niveau is arbeidsintensief. Vooral wanneer het gaat om meerdere vergelijkbare vacatures kan dit veel tijd kosten. Tempo-Team heeft Multimatch speciaal ontwikkeld voor tijdelijke projecten waarvoor meerdere, gelijksoortige interim-professionals geworven worden.

Groepen vakspecialisten op detacheringsbasis 
Het is een innovatief en efficiënt proces gericht op de werving en selectie van groepen vakspecialisten die wij op detacheringbasis inzetten. Het unieke van dit concept is dat snelheid en kwaliteit hand in hand gaan. Daarnaast kunnen wij Multimatch inzetten als je structureel nieuwe interim-professionals nodig hebt. In dit geval hanteren wij FlexForward. Hierbij detacheren wij de interim-professionals voor een jaar waarna je de professional in dienst kunt nemen zonder extra kosten of verplichtingen.

Traineeship 

Een traineeship bestaat uit een combinatie van werken en het volgen van een vakinhoudelijke opleiding op post-hbo-niveau via gerenommeerde opleidingsinstituten. Daarnaast worden de trainees gecoacht op basis van een professioneel ontwikkelplan, gericht op het verbeteren van specifieke vaardigheden. De gedetacheerden krijgen een arbeidsovereenkomst bij Tempo-Team gedurende de looptijd van de opleiding. Naast de opleiding werken zij in diverse functies bij onze opdrachtgevers. Na 1 à 2 jaar bezit de interim-professional een erkend diploma en de vrijheid om een contract aan te gaan met de opdrachtgever.