Modelovereenkomst

Het werken met een modelovereenkomst is niet verplicht maar wel aan te raden. Door gebruik te maken van een modelovereenkomst, en in de praktijk ook daadwerkelijk te werken volgens de inhoud daarvan, hoef je geen loonheffing in te houden. Deze modelovereenkomst wordt niet opgesteld door de Belastingdienst, wel wordt er door hen op gecontroleerd. Vanaf 1 januari 2018 gaat de Belastingdienst hierop controleren, met terugwerkende kracht tot 1 mei 2016. Op de site van de Belastingdienst staan algemene modellen die je kunt gebruiken en er staan goedgekeurde modelovereenkomsten op waar je gebruik van kunt maken als ze passend zijn.

Correcte modelovereenkomst

  • Tempo-Team beschikt over een reeds door de Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomst. Tempo-Team kan, indien je dat wenst, direct een modelovereenkomst sluiten met de zzp'er. Daarmee neemt Tempo-Team de fiscaal- en arbeidsrechtelijke risico's op zich
  • Wij kunnen je helpen met het opstellen van een correcte opdrachtomschrijving
  • Tempo-Team voert een tussentijdse toets uit om aan de Belastingdienst aan te kunnen tonen dat er conform de modelovereenkomst wordt gewerkt

Meer informatie

Meer weten over onze zzp dienstverlening of heb je vragen? Neem dan contact met ons op »