Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden

Per 1 januari 2017 is er een nieuwe versie van onze Algemene Voorwaarden. 

De inhoud van de algemene voorwaarden is grotendeels hetzelfde gebleven. De aanpassingen zijn, naast enkele tekstuele verbeteringen, het gevolg van de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de recente ontwikkelingen met betrekking tot payroll, de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) en de Economic Sanctions Policy van Randstad Holding. 

Het betreft de navolgende wijzigingen (per onderwerp):

  1. Economic Sanctions Policy: artikel 2 (toevoeging definties van economische sancties en sanctielijsten) en nieuw artikel 36.
  2. Wet Bescherming Persoonsgegevens: toevoeging in artikel 5 lid 5. 
  3. Payroll: toevoeging van een nieuw artikellid in artikel 8.
  4. WAS: toevoeging in artikel 10 lid 4.
  5. Aanpassingen ter algemene verduidelijking cq verbetering: aanpassing artikel 15 lid 1, wijziging artikel 27 lid 6 (verruiming klachttermijn) en artikel 37 (aangepaste forumkeuze).