Jij hebt rechten!

Waar heb jij allemaal recht op als flexwerker? Een hoop. Misschien zelfs meer dan je denkt. Ze staan allemaal in de ABU CAO.

Waarschuwing: de volgende pagina is een flashback naar saaie economie lessen van meneer Blok, maar let op: het is wel belangrijk!

Komt-ie: de in 2015 ingevoerde Wet Werk en Zekerheid (WWZ) heeft heel wat gevolgen voor de CAO van uitzendkrachten (ook wel de ‘ABU CAO’ genoemd) gehad. Jij als flexwerker hebt veel verschillende rechten. Handig om daar goed van op de hoogte zijn.

De laatste jaren hebben wij van alle kanten vragen gekregen over deze CAO. Deze vragen en antwoorden, hebben we voor jou samengevat in een ‘veelgestelde-vragen-lijstje’. Scheelt jou lees- en zoekwerk, scheelt ons veel vragen.Is er toch nog iets niet duidelijk? Bel dan even je contactpersoon op je vestiging.

Beloning

 • Wat is de inlenersbeloning vanaf dag één?

  De inlener wat? De inlenersbeloning. Vanaf dag één? Iedere flexwerker heeft in principe vanaf 30 maart 2015 recht op hetzelfde loon als een collega die direct in dienst is bij de opdrachtgever. Hetzelfde loon. Ja! En ook nog direct vanaf dag één.

  De inlenersbeloning bestaat uit zes componenten die Tempo-Team verplicht moet toepassen om jou op de juiste manier te verlonen. Deze componenten zijn: het periodeloon, adv, toeslagen, cao-verhogingen, periodieken en kostenvergoedingen.

 • Gelden er nog uitzonderingen op het toepassen van de inlenersbeloning vanaf dag één?

  Ja, (natuurlijk) zijn er (wederom) enkele uitzonderingen:

  1. Als je op basis van een sociaal plan of cao begeleid wordt van werk naar werk

  2. Als je bij een bedrijf werkt zonder eigen personeel en zonder beloningsregeling (zie hiervoor ook het stappenplan in bijlage II van de ABU CAO)

  3. Als je behoort tot een bijzondere doelgroep zoals langdurig werklozen, schoolverlaters, herintreders, vakantiekrachten en re-integratiekandidaten

  4. Als je in fase C werkzaam bent, is de ABU beloning misschien van toepassing. Toch kiest Tempo-Team ervoor om jou te blijven belonen conform de inlenersbeloning.

 • Welke regeling geldt er voor mij als de opdrachtgever valt onder een bepaalde CAO, maar hiervan afwijkt?

  Voor jou als flexwerker geldt de arbeidsvoorwaardenregeling (mooi scrabble-woord) die óók voor de vaste medewerker geldt. Dus als de opdrachtgever afwijkt van de CAO, dan gelden de aangepaste regelingen ook voor jou. Jammer? Soms misschien wel, maar soms kan het ook positief uitvallen.

 • Heb ik recht op adv/atv?

  JA! Als in de CAO of beloningsregeling van de opdrachtgever een adv/atv staat opgenomen, dan geldt deze ook voor jou. Dat is lekker! Tempo-Team beslist helaas wel of deze wordt gecompenseerd in geld of in vrije tijd. Geld of vrije tijd. Beide best okay, toch?

 • Hoe weet ik zeker dat ik het juiste loon ontvang?

  Wij geven je wat je verdiend. Altijd. Tempo-Team rekent namelijk alles nauwkeurig voor je door zodat je nooit een cent te weinig gestort krijgt. Er verandert overigens niets aan de manier waarop Tempo-Team je informeert over jouw arbeidsvoorwaarden. Je vindt deze in de bevestiging van je opdracht. En die kan je zien als je inlogt bij Mijn Tempo-Team. Mis je soms een tientje op je salaris, of meer? Dan kijken we graag met je mee. Neem dan dus direct contact op met je contactpersoon op de vestiging.

Fasensysteem

Fase A - B - C. Klinkt als een nieuwe tune van Lil Kleine. Is het niet. Het fasensysteem gaat over het aantal overeenkomsten dat je hebt gehad met Tempo-Team.

De nieuwe WWZ biedt werkgevers de mogelijkheid om in een periode van twee jaar zes opeenvolgende detacheringsovereenkomsten voor bepaalde tijd te sluiten.

Fasen en overeenkomsten

 • Wat betekent dit voor jou, als flexwerker?

  Flexwerkers vallen onder de ABU CAO voor Uitzendkrachten. Vanaf 1 juli 2015 duurt fase A - 78 gewerkte weken. Daarna volgt fase B, die maximaal vier jaar duurt. Hierna ga je door naar de volgende fase. Fase C. Alle overeenkomsten met een startdatum op of na 1 juli 2015 vallen onder deze nieuwe regeling.

 • Heeft tussendoor werken voor een andere werkgever effect op mijn opgebouwde arbeidsverleden?

  Als je als flexwerker tussendoor voor een andere werkgever dan Tempo-Team werkt, dan kan het zijn dat je je arbeidsverleden bij ons opnieuw moet opbouwen. Balen! Vanaf 1 juli 2015 is dit het geval bij een onderbreking tussen twee detacherings- of uitzendovereenkomsten van meer dan 6 maanden. Dus gewoon na 5 maanden weer gezellig bij ons komen werken.

 • Stel je bent al vóór 1 juli 2015 in fase B werkzaam. Geldt dit dan ook voor jou?

  Misschien. Het hangt af van jouw situatie of dit ook voor jou geldt. Een voorbeeld:

  Stel, je bent bij Tempo-Team gestart in fase B op 15 augustus 2013. Je vierde overeenkomst loopt van 1 januari 2015 tot en met 14 augustus 2015 (het einde van fase B). Volgens het oude recht (vier tijdelijke overeenkomsten in twee jaar) kan er niet meer worden verlengd, omdat de volledige twee jaar is benut.

  Per 1 juli 2015 geldt voor fase B een maximale periode van vier jaar. Aangezien je nog geen zes detacheringsovereenkomsten hebt gehad, kan er wel verlenging plaatsvinden. Nog maximaal twee detacheringsovereenkomsten voor bepaalde tijd kunnen worden aangegaan tot uiterlijk 14 augustus 2017. Je bent namelijk gestart in fase B op 15 augustus 2013 en werkt door totdat eind fase B is bereikt, namelijk tot en met 14 augustus 2017.

  Snappie?

 • Hoe zit het als ik op 1 juli 2015 gedurende twee jaar al zes bepaalde tijdscontracten heb gehad?

  Wanneer het lopende zesde contract op of na 1 juli 2015 van rechtswege eindigt (volgens het oude fasensysteem) kan er geen bepaalde tijdscontract meer worden gegeven. Het contract is namelijk onder het oude fasensysteem aangegaan.

  In de nieuwe fase B zijn maximaal zes contracten toegestaan. En wat mooi is, bij verlenging in aanmerking komt voor een contract voor onbepaalde tijd (fase C). Oh yeah, eindelijk!

 • Ik heb tot 15 april 2015 bij een opdrachtgever gewerkt. Per 1 augustus 2015 ga ik weer bij dezelfde opdrachtgever aan de slag, maar dan via Tempo-Team. Hoe zit het dan met mijn arbeidsverleden?

  De onderbreking is van 15 april tot 31 juli 2015, dit is 3,5 maand. Per 1 juli 2015 ontstaat er pas een gat in je arbeidsverleden als er een onderbreking is van meer dan zes maanden. Als je per 1 augustus via Tempo-Team bij dezelfde opdrachtgever start, dan levert de onderbreking geen breuk op voor het fasensysteem. Tempo-Team neemt je arbeidsverleden mee en verwerkt dit in het fasensysteem.

Fase C

 • Welke beloningsregeling is op mij van toepassing als ik werkzaam ben in fase C?

  Voor een flexwerker (bij overgang) in fase C kan Tempo-Team eenmalig kiezen voor het eigen ABU loongebouw voor fase C of voor de inlenersbeloning. Jeetje, een boel moeilijke woorden. Deze keuze is eenmalig en geldt vanaf dag één in fase C. Bij Tempo-Team blijf je ook in fase C tenminste recht hebben op hetzelfde loon als jouw collega in dienst bij de opdrachtgever.

 • Als ik in fase C een nieuwe opdracht krijg, wat is dan het gevolg voor mijn loon?

  Stel, je komt in aanmerking voor een contract voor onbepaalde tijd bij Tempo-Team. Jaaaa, eindelijk dus in fase C. Bij je eerste opdracht is je inlenersbeloning lager dan bij je volgende opdracht. Mag dat?

  Ja, dit mag onder bepaalde voorwaarden. Je hebt namelijk recht op terugvalloon. Zodat je altijd een enigszins gelijk inkomen hebt. Het terugvalloon is negentig procent van het salaris dat je kreeg bij je vorige opdracht.

  Wil je meer informatie hierover - wat wij ons best kunnen voorstellen - neem dan contact op met je contactpersoon op de vestiging.

Voorbeelden fasensysteem

 • Kan de detacheringsovereenkomst tussen jou en Tempo-Team nog een keer in fase B verlengd worden?

  Stel, je zit sinds 1 augustus 2013 in fase B. Je hebt vanaf 1 maart 2015 een zesde detacheringsovereenkomst gekregen tot 1 oktober 2015. Kan de detacheringsovereenkomst tussen jou en Tempo-Team nog een keer in fase B verlengd worden?

  Antwoord

  Vanaf 1 juli geldt het nieuwe fasensysteem, waarbij fase B verlengd wordt van twee naar vier jaar en er zes contracten mogelijk zijn (in plaats van acht). Voor jou betekent dit dat je een laatste contract in fase B hebt, ook al is de maximale duur van fase B, namelijk vier jaar, nog niet vol gemaakt.

 • Kan je na een vijfde detacheringsovereenkomst nog verlenging krijgen voor bepaalde tijd?

  Stel, dit was je vijfde detacheringsovereenkomst. Zou je dan nog een keer een verlenging voor bepaalde tijd kunnen krijgen?

  Antwoord

  In dat geval kun je nog een laatste (zesde) detacheringsovereenkomst voor bepaalde tijd ontvangen. Deze zou uiterlijk vier jaar na de start van fase B moeten eindigen. Je overeenkomst mag dus uiterlijk tot 31 juli 2017 doorlopen.

Wat betekent de WWZ voor jou?

Je hebt er vast al over gehoord: de WWZ. Dat staat voor ‘Wet Werk en Zekerheid’. Deze wet brengt behoorlijk wat veranderingen in het arbeidsrecht. Weet jij al wat de WWZ voor jou betekent?

Wet Werk en Zekerheid

Pff, wat een leeswerk hè? Het volgende gaat over de WWZ, de aanzegverplichting en de proeftijd. Aantal moeilijke woorden weer. Maar echt interessant!

Aanzeggen

 • Wat is de aanzegverplichting?

  Even simpel: op tijd laten weten of je contract verlengd wordt of niet. Wel zo fijn toch? Per 1 januari 2015 zijn wij verplicht om ten minste één maand voor het einde van de detacheringsovereenkomst onze flexwerkers te informeren over het wel of niet verlengen van het contract en onder welke voorwaarden.  Deze aanzegverplichting geldt alleen voor detacheringsovereenkomsten voor bepaalde tijd van zes maanden of langer. EN … het aanzeggen moet schriftelijk gebeuren.

 • Bij welke detacheringsovereenkomsten geldt een aanzegtermijn?

  WEL De aanzegtermijn geldt voor alle detacheringsovereenkomsten voor bepaalde tijd met een contractduur van zes maanden of langer. Dus ook voor detacheringsovereenkomsten in fase A.

  NIET Heb je een uitzendovereenkomst met uitzendbeding dan geldt de aanzegverplichting niet. Tempo-Team moet zich echter wel houden aan de 'termijn van kennisgeving' zoals in artikel 14 lid 2 van de ABU CAO is opgenomen.

 • Wat is het gevolg van te late aanzegging?

  Jammer, maar te laat! Bij te late aanzegging door Tempo-Team, moeten wij jou een boete betalen over de termijn dat we te laat zijn. De boete bedraagt maximaal een bruto maandsalaris. Dat is dan wel weer chill.

 • Geldt de aanzegtermijn ook als ik een uitzendovereenkomst in Fase A heb?

  Nee, voor uitzendovereenkomsten met uitzendbeding geldt ook na 1 januari 2015 geen schriftelijke verplichting tot aanzeggen. We moeten ons wel houden aan de 'termijn van kennisgeving' conform artikel 14 lid 2 van de ABU CAO.

Proeftijd

 • Mag in elke detacheringsovereenkomst een proeftijd worden opgenomen?

  Nee, een proeftijd mag worden opgenomen in de eerste tijdelijke detacheringsovereenkomst met een looptijd van langer dan zes maanden. In een volgende detacheringsovereenkomst mag geen proeftijd meer worden opgenomen. Er is wel een uitzondering. Een proeftijd mag wél als de werkzaamheden duidelijk andere vaardigheden of verantwoordelijkheden van jou vereisen.

Transitievergoeding

Vanaf 1 juli 2015 verdwijnt de ontslagvergoeding. Vanaf dat moment krijgt iedere werknemer bij onvrijwillig vertrek een transitievergoeding van de werkgever. Dit geldt ook voor werknemers met tijdelijke contracten. En dus ook voor jou. Doel van de vergoeding: compensatie voor het ontslag of voor het niet verlengen van de detacheringsovereenkomst. En, niet onbelangrijk, het financieel mogelijk maken van het volgen van een training of cursus. Om jouw kansen op nieuw werk te vergroten.

Alles over transitievergoeding

 • Wanneer heb ik recht op transitievergoeding?

  Als je minimaal twee jaar voor ons werkzaam bent geweest en je uitzend- of detacheringsovereenkomst wordt beëindigd of niet wordt verlengd op initiatief van Tempo-Team. Belangrijk is dus:  hoe lang heeft jouw dienstverband bij Tempo-Team geduurd? Tijdens dit dienstverband kun je bij meerdere opdrachtgevers hebben gewerkt.

 • Wanneer heb ik géén recht op transitievergoeding?

  Je hebt GEEN recht:

  • Als je in dienst gaat bij de opdrachtgever

  • Als je de detacheringsovereenkomst op jouw initiatief beëindigtbij einde door wederzijds goedvinden

  • Bij ernstig verwijtbaar handelen / nalaten door de flexwerker

  • Als je een verlenging van de detacheringsovereenkomst niet aanvaardt, bijvoorbeeld omdat je niet meer beschikbaar bent

  • Als je de AOW of pensioengerechtigde leeftijd hebt of bereikt

  • Als je jonger bent dan 18 jaar én een gemiddelde arbeidsomvang van maximaal 12 uur hebt

  • Als je, door bijvoorbeeld een aanbesteding, in dienst treedt van een ander uitzendbureau maar dezelfde werkzaamheden blijft doen bij die opdrachtgever.

 • Telt fase A ook mee voor de berekening van de transitievergoeding?

  Eindelijk een kort & krachtig antwoord. JA!

 • Hoe wordt de hoogte van de transitievergoeding bepaald?

  Even tellen. Pak je rekenmachine er maar even bij. De hoogte hangt af van het aantal halve jaren dat je voor ons hebt gewerkt:

  • Hoofdregel is een zesde maandsalaris per volledig gewerkt half jaar in de eerste tien dienstjaren

  • En een vierde maandsalaris per volledig gewerkt half jaar dat je langer dan tien jaar in dienst bent geweest

  • Als je 50 jaar of ouder bent en minstens tien jaar in dienst bent, krijg je voor elk half dienstjaar vanaf je 50e een half maandsalaris per elk half dienstjaar (dit is een overgangsregeling tot 2020)

  • De transitievergoeding bedraagt maximaal 75.000 euro of, in geval van een hoger salaris dan 75.000 euro, maximaal een jaarsalaris.

  Gelukt? Wat is jouw transitievergoeding?

 • Hoe werkt de berekening en de uitbetaling van de transitievergoeding?

  Tempo-Team maakt de berekening.  Op basis van jouw laatste uitzend- of detacheringsovereenkomst. En keert deze na beëindiging van de overeenkomst aan je uit.

 • Kan ik ook aanspraak maken op de transitievergoeding in geval van beëindiging met wederzijds goedvinden?

  Nee. Dat is duidelijk. Als we een detacheringsovereenkomst samen beëindigen met behulp van een vaststellingsovereenkomst (wederzijds goedvinden) dan is Tempo-Team je geen transitievergoeding verschuldigd.

 • Als ik word overgenomen door de opdrachtgever, heb ik dan recht op transitievergoeding?

  Nee, als je een arbeidsovereenkomst aangaat met de opdrachtgever zelf, dan ligt het initiatief om afscheid van Tempo-Team te nemen bij jou. Je beslist zelf dat je in dienst wilt treden bij de opdrachtgever. Je hebt dan geen recht op een transitievergoeding van Tempo-Team.

 • Mag Tempo-Team informatie over een eventueel eerder uitgekeerde transitievergoeding opvragen bij de voormalig werkgever?

  Ja, dit mag. Tempo-Team hoeft voor het opvragen van deze gegevens geen toestemming aan jou te vragen. In punt 12 van de Voorwaarden van uitzenden en detacheren word je hierover geïnformeerd.

 • Als je een loonbeslag hebt, ontvang je dan wel de transitievergoeding?

  Nee. De transitievergoeding wordt dan uitgekeerd aan de beslaglegger.

Voorbeelden transitievergoeding

 • Je zegt je baan op bij Tempo-Team om in dienst te treden bij je opdrachtgever. Heb je dan recht op transitievergoeding?

  Op 1 augustus 2015 werk je drie jaar via Tempo-Team bij je opdrachtgever. De opdrachtgever heeft aangegeven dat zij jou een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd aanbiedt per 1 augustus 2015. Je zegt je baan op bij Tempo-Team om in dienst te treden bij je opdrachtgever. Heb je dan recht op transitievergoeding?

  Antwoord

  Nee, je hebt dan geen recht op transitievergoeding. Je beëindigt namelijk de detacheringsovereenkomst op eigen verzoek om elders in dienst te treden.

 • Je detacheringsovereenkomst loopt af per 1 oktober 2015 en wordt niet verlengd, omdat we op dat moment geen werk meer voor je hebben. Heb je recht op transitievergoeding?

  Je bent 32 jaar, productiemedewerker en je verdient 2.500 bruto per maand. Op 1 oktober 2015 werk je 3,5 jaar via Tempo-Team bij je opdrachtgever. Je detacheringsovereenkomst loopt af per 1 oktober 2015 en wordt niet verlengd, omdat we op dat moment geen werk meer voor je hebben. Heb je recht op transitievergoeding?

  Antwoord

  Ja, je hebt recht op een transitievergoeding. Je hebt namelijk langer dan twee jaar voor ons gewerkt en de detacheringsovereenkomst is van rechtswege geëindigd. De hoogte van de vergoeding is als volgt:

  • Je hebt recht op een zesde maandsalaris per half jaar
  • Je hebt in totaal zeven halve jaren (3,5 jaar = 7 halve jaren) gewerkt
  • Je salaris is 2.500 euro bruto per maand
  • De vergoeding is: 1/6 x 7 x 2.500 = € 2.917 totaal
 • Je moet wegens disfunctioneren vertrekken. Heb je recht op transitievergoeding?

  Je bent 47 jaar, secretaresse en verdient 2.700 bruto per maand. Op 1 september werk je 12 jaar bij je werkgever. Je moet wegens disfunctioneren vertrekken. Heb je recht op transitievergoeding?

  Antwoord

  Ja, je hebt recht op vergoeding. Je hebt namelijk langer dan twee jaar voor je werkgever gewerkt en de arbeidsovereenkomst is niet op jouw initiatief geëindigd. De hoogte van de vergoeding is als volgt:

  Je hebt recht op een zesde maandsalaris per half jaar over de dienstjaren tot 10 jaar in dienst.

  Je hebt recht op een vierde maandsalaris per half jaar over de dienstjaren dat je langer dan 10 jaar in dienst was.

  • Je hebt in totaal 24 halve jaren gewerkt
  • Je hebt 4 halve jaren boven de 10 jaar in dienst gewerkt
  • Je salaris is 2.700 euro bruto per maand
  • De vergoeding is 20 x 1/6 x 2.700 = € 9.000 plus 4 x 1/4 x 2.700 = € 2.700 = € 11.700 totaal
 • Telt de opbouw van tranisititievergoeding mee na een reis van 3 maanden?

  Je gaat weg omdat je drie maanden op reis gaat. Daarna kom je weer terug bij Tempo-Team. Telt deze periode dan mee voor de opbouw van transitievergoeding?

  Antwoord

  Ja, een transitievergoeding is in principe niet verschuldigd als het niet verlengen of beëindigen van het contract gebeurt op jouw initiatief. Als je na een onderbreking van minder dan zes maanden opnieuw voor ons gaat werken, dan gaat de opbouw voor de transitievergoeding gewoon verder. Dit omdat er geen onderbreking is geweest van meer dan zes maanden. De onderbrekingsperiode zelf telt niet mee voor het bepalen van de hoogte van de transitievergoeding.