Wat betekent de WWZ voor jou?

Ja, werken is leuk! En wat ook leuk is, jij hebt als werknemer veel rechten. Maar weet jij eigenlijk wel waar je recht op hebt? Al deze rechten en regels staan in de nieuwe WWZ: de Wet Werk en Zekerheid uit 2015.

Ik hoor je denken: een wet. Die is vast lang, moeilijk en saai. Een beetje, maar wij slepen je er graag doorheen! Want er staan echt dingen in die je wilt weten, neem dat maar van ons aan.

Jouw nieuwe rechten

  • Een zogenoemd ‘nulurencontract’ mag maximaal zes maanden duren.

  • Je werkgever mag je geen proeftijd meer geven bij een contract van zes maanden of korter.

  • Een concurrentiebeding is niet meer toegestaan bij tijdelijke contracten. Met als uitzondering ‘zwaarwichtige bedrijfs- of dienstbelangen’. Maar zonder goede motivatie is zo’n beding niet geldig.

  • Voor tijdelijke contracten van zes maanden of langer geldt een aanzegverplichting van een maand. Wat dat is? Je werkgever moet je minimaal één maand voor je einddatum schriftelijk laten weten of hij je contract wil verlengen of niet. Doet je werkgever dit niet op tijd, dan kun je aanspraak maken op een vergoeding ter hoogte van maximaal één maandsalaris. Een klein doekje voor het bloeden.

  • Als je contract wordt beëindigd of niet wordt verlengd en je bent langer dan twee jaar in dienst, heb je in principe recht op een transitievergoeding. Zeg maar gewoon een ontslagvergoeding. De hoogte hiervan is afhankelijk van de duur van je dienstverband. Kleine tegenvaller: het is wel de bedoeling dat je dit bedrag besteedt aan scholing of begeleiding naar nieuw werk. En helaas dus niet voor een reisje naar Azië of een toffe bank.

  • Wanneer dan eindelijk een vast contract? Na twee jaar van opeenvolgende tijdelijke contracten heb je recht op een vast contract. Opeenvolgend wil zeggen dat de contracten elkaar met een tussenpoos van zes maanden of minder opvolgen.

  • De maximale termijn voor een WW-uitkering wordt vanaf 1 juli 2016 tot 2019 stapsgewijs teruggebracht tot twee jaar (24 maanden totaal).

Ben je er nog? We zijn al bijna op de helft!

Contact voor flexwerker, gedetacheerde en zzp'er

Vragen? Neem dan contact op met jouw vaste contactpersoon bij Tempo-Team.

Wat verandert er voor je uitzendovereenkomst?

Als je een arbeidsovereenkomst met Tempo-Team hebt, heb je vaak te maken met de ABU CAO voor Uitzendkrachten. Ook de ABU CAO is in 2015 aangepast op twee punten: de beloningsregeling en het fasensysteem.

De inlenersbeloning geldt al vanaf je eerste werkdag

Per 30 maart 2015 is vanaf de eerste werkdag de zogeheten inlenersbeloning van toepassing en niet meer pas na 26 gewerkte weken. Volgens de nieuwe CAO vanaf de eerste werkdag recht op hetzelfde loon als iemand die in vaste dienst is bij de opdrachtgever en hetzelfde werk doet. Dit staat uitgelegd in artikel 20 van de CAO. Eerlijk wel, toch?

Er zijn wel een paar uitzonderingen. Kijk hiervoor naar artikel 27 van de CAO. Behoor je tot een van de daar beschreven groepen, dan kan het zijn dat voor jou ook na 30 maart 2015 (tijdelijk) de ABU Beloning nog geldt.

Als je inlogt bij Tempo-Team kun je bij ‘Opdrachten’ de voor jou geldende beloningsregeling terugvinden. Staat daar nu ABU Beloning, dan verandert dit met ingang van 30 maart 2015 in inlenersbeloning. Hierdoor verandert ook je feitelijke loon. Wordt je loon nu al berekend volgens de inlenersbeloning, dan blijft dit de voor jou geldende beloningsregeling.

En dan nu echt het laatste stukje, pfiew!

Het fasensysteem

Om het makkelijk te maken, werkt de uitzendbranche werkt met een fasensysteem. In de Werk enzo lees je hoe dit fasensysteem werkt. Belangrijk om te weten is dat je als uitzendkracht op dit moment werkt in Fase A, B of C. Jouw fase is afhankelijk van hoelang je al voor Tempo-Team werkt. Benieuwd in welke fase jij zit? Log dan in bij Tempo-Team.

Hoe langer je als uitzendkracht voor Tempo-Team hebt gewerkt, hoe meer rechten je opbouwt. Toch lekker.

In de nieuwe wet blijft de duur van Fase A ongewijzigd. Fase B is wel veranderd per 1 juli 2015. De duur van Fase B is verlengd van twee naar vier jaar. Daarnaast is afgesproken dat er geen acht, maar zes tijdelijke contracten in deze periode mogen worden gegeven. Fase C is ongewijzigd.

Mocht je geen genoeg kunnen krijgen van deze wet? De gehele, nieuwe ABU CAO kun je hier bekijken. Heb je vragen? Neem dan even contact op met Tempo-Team.

De wijzigingen voor jouw situatie

Goed! Nu even kort & krachtig. Wat betekent het voor mij? In dit schema staan alle wijzigingen overzichtelijk weergegeven.

1. Check jouw situatie bovenaan het schema.

2. Beantwoord de vragen tot je uitkomt bij jouw advies.

3. Als er iets verandert in je werksituatie, check dan het schema opnieuw. Zo ben je helemaal klaar voor de WWZ.

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met jouw Tempo-Team contactpersoon. Hij of zij helpt je graag verder. Bekijk het schema »