Wat betekent de WWZ voor jou?

Je hebt er vast al over gehoord: de WWZ. Dat staat voor ‘Wet Werk en Zekerheid’. Deze wet brengt behoorlijk wat veranderingen in het arbeidsrecht. De eerste wijzigingen van de WWZ zijn sinds 1 januari 2015 ingegaan. Heb je bijvoorbeeld een contract voor 6 maanden of langer? Dan moet je werkgever uiterlijk een maand voor afloop van je contract aangeven of deze verlengd wordt of niet. En zo ja, onder welke voorwaarden. Vanaf 1 juli 2015 zijn er nog een aantal nieuwe regels gaan gelden. Kortom, er verandert heel wat. Weet jij al wat de WWZ voor jou betekent? 

Wat is er al veranderd per 1 januari 2015?

  • Een zogenaamd ‘nulurencontract’ mag maximaal zes maanden duren.
  • Je werkgever mag je geen proeftijd meer geven bij een contract van zes maanden of korter.
  • Een concurrentiebeding is niet meer toegestaan bij tijdelijke contracten. Met als uitzondering ‘zwaarwichtige bedrijfs- of dienstbelangen’. Maar zonder goede motivatie is zo’n beding niet geldig.
  • Voor tijdelijke contracten van zes maanden of langer geldt een aanzegverplichting van een maand. Doet je werkgever dit niet op tijd, dan kun je aanspraak maken op een vergoeding ter hoogte van maximaal één maandsalaris.

Wat is er verandert per 1 juli 2015?

  • Als je contract wordt beëindigd of niet wordt verlengd en je bent langer dan twee jaar in dienst, heb je in principe recht op een transitievergoeding. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van de duur van je dienstverband. Het is de bedoeling dat je dit bedrag besteedt aan scholing of begeleiding naar nieuw werk.
  • Als je een tijdelijk contract hebt, dan heb je na twee jaar recht op een vast contract. Nu is dat drie jaar. Tijdelijke contracten worden als opeenvolgend gezien als ze elkaar met een tussenpoos van zes maanden of minder opvolgen. Voor flexwerkers geldt de ABU CAO voor Uitzendkrachten. Lees meer over de veranderingen binnen de ABU CAO.
  • De maximale termijn voor een WW-uitkering wordt vanaf 1 juli 2016 tot 2019 stapsgewijs teruggebracht tot twee jaar (24 maanden totaal).

Wat verandert er als je een uitzendovereenkomst hebt?

Als je een arbeidsovereenkomst met Tempo-Team hebt, is de ABU CAO voor Uitzendkrachten hierop doorgaans van toepassing. De ABU CAO is in 2015 op een tweetal punten aangepast: vanaf 30 maart de beloningsregeling en vanaf 1 juli het fasensysteem. Wat verandert er in mijn CAO?

Beloningsregeling

Met ingang van 30 maart 2015 is vanaf de eerste werkdag de zogenaamde ‘inlenersbeloning’ van toepassing en niet meer pas na 26 gewerkte weken. Volgens de nieuwe CAO heb jij namelijk recht vanaf de eerste werkdag op hetzelfde loon als iemand die in vaste dienst is bij de opdrachtgever en hetzelfde werk doet. Dit staat uitgelegd in artikel 20 van de CAO. 
Er zijn wel een paar uitzonderingen. Kijk hiervoor naar artikel 27 van de CAO. Behoor je tot een van de daar beschreven groepen, dan kan het zijn dat voor jou ook na 30 maart 2015 (tijdelijk) de ABU Beloning nog geldt.

In ‘T-Point’ kun je bij ‘Opdrachten’ je loon en de op dit moment voor jou geldende beloningsregeling terugvinden. Staat daar nu ‘ABU Beloning’, dan verandert dit met ingang van 30 maart 2015 in ‘inlenersbeloning’. Hierdoor verandert ook je feitelijke loon. Wordt je loon nu al berekend volgens de inlenersbeloning, dan blijft dit de voor jou geldende beloningsregeling.

Het fasensysteem

De uitzendbranche werkt met een fasensysteem. In de Werk enzo lees je hoe dit werkt. Je werkt op dit moment in Fase A, B of C, afhankelijk van hoelang je al voor Tempo-Team werkt. Ook dit kun je terugvinden in ‘T-Point’. Hoe langer je hebt gewerkt, hoe meer rechten je opbouwt. De duur van Fase A blijft ongewijzigd. Fase B verandert wel per 1 juli 2015. In de nieuwe CAO is de duur van Fase B verlengd van twee naar vier jaar. Daarnaast is afgesproken dat er geen acht, maar zes tijdelijke contracten in deze periode mogen worden gegeven. Fase C is ongewijzigd. 
De nieuwe CAO kun je hier bekijken. Heb je vragen naar aanleiding van deze informatie? Neem dan contact op met je contactpersoon van Tempo-Team.

Een advies op maat

In dit schema staan alle wijzigingen overzichtelijk weergegeven. Kijk eerst bovenaan het schema wat jouw situatie is. Beantwoord de vragen tot je uitkomt bij jouw advies. Als er iets verandert in je werksituatie, check dan het schema opnieuw. Zo ben je helemaal klaar voor de WWZ. Heb je nog vragen? Neem dan contact op met jouw Tempo-Team contactpersoon. Hij of zij helpt je graag verder. Bekijk het schema »

Nog geen antwoord op je vraag? Hier vind je meer vragen en antwoorden