Dit moet je weten als payroller bij Tempo-Team

Werk je voor een bedrijf, maar krijg je betaald via Tempo-Team? Dan ben je waarschijnlijk één van onze vele payrollmedewerkers! En daar zijn we trots op. Wat doet Tempo-Team, wat mijn opdrachtgever en wat moet ik zelf doen? Dat lees je hier.

Soorten arbeidsovereenkomsten van payrollmedewekers

Om het makkelijk te maken... Wij hebben verschillende soorten arbeidsovereenkomsten voor onze payrollmedewerkers. Als payrollmedewerker kun je 5,5 jaar flexibel worden ingezet door jouw opdrachtgever op basis van tijdelijke contracten.

Arbeidsovereenkomst op basis van contracturen

 • Afspraak is afspraak. De afspraak over het aantal uren dat je gaat werken wordt voor de start in het contract vastgelegd zoals afgesproken met je opdrachtgever. Dit geeft duidelijkheid en geen gedoe.
 • De duur van de opdracht wordt bepaald door je opdrachtgever. Deze leggen we uiteraard ook vast in je contract door er een einddatum in op te nemen.
 • Wat heerlijk! Iedere vier weken ontvang je je salaris. Van wie? Van Tempo-Team.
 • Je vakantie-uren mag je zelf bijhouden samen met je opdrachtgever middels een vakantiekaart. Het invullen van je urendeclaraties is dan weer niet nodig. Dat scheelt een hoop tijd!   

Arbeidsovereenkomst op basis van declaratie-uren

 • De duur van de opdracht wordt bepaald door je opdrachtgever. Deze leggen we uiteraard ook vast in je contract door er een einddatum in op te nemen.
 • Je vult je gewerkte uren in op Mijn Tempo-Team. In sommige gevallen doet je opdrachtgever dit. Bespreek dit samen zodat er geen verwarring ontstaat.
 • Iedere week salaris. Hoe relaxt is dat. Want je krijgt iedere week de uren uitbetaald die je gewerkt hebt. Op maandag wordt de voorgaande week verwerkt. Afhankelijk van jouw bank staat het salaris de volgende dag op je rekening. Lekker snel. Daar houden wij van.
 • Je vakantiedagen en -bijslagen regelt Tempo-Team voor je. Hier hoef je dus zelf niets voor bij te houden.

Salaris en arbeidsvoorwaarden afstemmen met opdrachtgever

Erg belangrijk en daarom even heel duidelijk.

 • De hoogte van je salaris, toeslagen en onkostenvergoedingen is afhankelijk van de arbeidsvoorwaardenregeling zoals die voor het eigen personeel van je opdrachtgever gelden.

 • Nadat alle afspraken zijn gemaakt ontvang je per mail een uitnodiging om jouw gegevens in onze portal 'Mijn Tempo-Team' in te voeren. Tijdens het invoeren zorg je ook voor uploads van je legitimatiebewijs en een verklaring over de loonheffing en een eventueel arbeidsverleden bij de opdrachtgever (Voorwaarden Uitzenden en Detacheren).

 • Tempo-Team stelt vervolgens jouw contract op en zorgt ervoor dat je jouw gewerkte uren op tijd en correct betaald krijgt.

Ziekteverzuim, weet wat je rechten en plichten zijn!

Als je ziek wordt heb je een aantal rechten en plichten:

 • Meld je uiterlijk vóór 9:00 uur ziek bij je leidinggevende en daarna via Mijn Tempo-Team onder het kopje ‘Gezondheidszaken’.

 • Als je weer beter bent, meld je dit via dezelfde weg.

 • Meldingen met terugwerkende kracht worden niet geaccepteerd. Het is dus erg belangrijk dat je ziekmelding bij ons binnen is op de eerste ziektedag!

Tot slot! Wist je dat er nog nooit iemand dommer is geworden door het stellen van vragen? Dus heb je vragen over zaken zoals salaris, vakantiedagen en ziekte? Stel ze aan het Serviceteam. Zij zijn er speciaal om al jouw vragen te beantwoorden.

Voordelen van werken als payroller

Lees meer over wat we concreet voor jou regelen.

Veelgestelde vragen voor Payrollmedewerkers

Je vindt hieronder een overzicht van veelgestelde vragen en antwoorden in relatie tot jouw werkzaamheden via Tempo-Team. Staat het antwoord op je vraag er niet tussen? Stuur dan een e-mail naar het serviceteam.

Alles wat jij wilt weten

 • Algemeen & CAO

  Welke CAO is op mij van toepassing?

  Op jouw arbeidsovereenkomst is de CAO voor Uitzendkrachten (ABU CAO) van toepassing. Volgens deze CAO heb jij vanaf de eerste werkdag recht op hetzelfde loon als iemand die in dienst is bij de opdrachtgever en hetzelfde werk doet.

  ABU CAO

  Download CAO voor Uitzendkrachten
  Download Collective Labour Agreement for Temporary Agency Workers
  Download Układ Zbiorowy Pracy (CAO) dla Pracowników Tymczasowych
  Of download de ABU app

  Contact Tempo-Team Payrolling

  Het Serviceteam van Tempo-Team Payrolling is bereikbaar op werkdagen van 08:30 tot 17:30 uur via 020 569 54 00, serviceteam@tempo-team.nl of via ons contactformulier.

  Wijzigen persoonlijke gegevens

  Een wijziging van je rekeningnummer kan je doorgegeven via serviceteam@tempo-team.nl. Vermeld hierbij het nieuwe bankrekeningnummer, jouw bijbehorende gegevens en de datum wanneer het rekeningnummer gebruikt gaat worden. Andere persoonlijke gegevens kun je aanpassen in Mijn Tempo-Team.

  Werk je niet via Tempo-Team Payrolling, dan neem je contact op met een Tempo-Team vestiging bij jou in de buurt.

 • Ziekteverzuim & verlof

  Ziekteverzuim

  Als je ziek wordt heb je een aantal rechten en plichten:

  • Meld je uiterlijk een half uur voordat je shift begint ziek bij je leidinggevende en daarna via Mijn Tempo-Team onder het kopje ‘Gezondheidszaken’. Uiterlijk vóór 10:00 uur!
  • Als je weer beter bent, meld je dit via dezelfde weg.
  • Meldingen met terugwerkende kracht worden niet geaccepteerd. Het is dus erg belangrijk dat je ziekmelding bij ons binnen is op de eerste ziektedag!

  Health@Work

  Na je ziekmelding neemt Health@Work binnen twee dagen telefonisch contact met je op. Tijdens dit gesprek worden vragen gesteld over je verblijfadres, je huidige functie en wanneer je weer verwacht je werk te kunnen hervatten. Vervolgens wordt er  met je besproken hoe er vorm zal worden gegeven aan de verzuimbegeleiding en wat nodig is ter ondersteuning en bevordering van je re-integratie. Mocht de verwachting zijn dat je verzuim langer duurt dan neemt een casemanager of adviseur de verdere verzuimbegeleiding met jou door. Hierin volgen wij de richtlijnen zoals opgesteld in de Wet Verbetering Poortwachter.

  Ziektegeld

  Houd rekening met één wachtdag. Vanaf de tweede dag van ziekte ontvang je in het eerste ziektejaar en voor zover de arbeidsovereenkomst voortduurt 91% van het overeengekomen loon. Heb je vragen neem dan contact op met het Serviceteam.

  Zwangerschapsverlof (ziek door zwanger)

  Vrouwelijke medewerkers hebben recht op tenminste zestien weken zwangerschaps- en bevallingsverlof. Gedurende deze zestien weken heeft de medewerker recht op uitkering van het UWV ten hoogte van 100% van het loon, met dien verstande dat de uitkering niet meer bedraagt dan het maximum dagloon in het kader van de sociale zekerheidswetgeving. De medewerker ontvangt de uitkering van het UWV via Tempo-Team.

  Tempo-Team volgt voor de opname van het zwangerschaps- en bevallingsverlof de wettelijke regeling. De medewerker dient de keuze van de ingang van het zwangerschapsverlof tijdig maar uiterlijk drie weken voor ingang van het verlof in overleg met Tempo-Team vast te leggen. Daarnaast dient zij een verklaring van een arts of verloskundige in te leveren waarop de verwachte bevallingsdatum staat aangegeven. Bij arbeidsongeschiktheid is de medewerker verplicht zes weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum het zwangerschaps- en bevallingsverlof op te nemen.

  De medewerker meldt aan Tempo-Team uiterlijk op de tweede dag volgend op de bevalling dat de bevalling heeft plaatsgevonden.

 • Salaris

  Betaaldata

  Bekijk hier het overzicht van 2019.

  Declaratie-uren: declaraties indienen

  Let op! Dit geldt niet als je werkt op basis van contacturen

  Bekijk de infographic  of volg onderstaand stappenplan:

  1. Log in op Mijn Tempo-Team en log in met jouw gebruikersnaam en wachtwoord.
  2. Ga naar het tabblad ‘declaraties’. Hier zie je een overzicht van de uren per week die al zijn ingediend. Om een nieuwe week in te dienen, kies je ‘+nieuwe week’.
  3. Kies een weeknummer en vul de basisgegevens in. Selecteer de juiste soort uren, zoals gewerkte uren, vakantie- of feestdaguren. Wil je een andere urensoort kiezen? Kies dan ‘nieuwe uren’. Je kunt op ‘opslaan’ klikken als je klaar bent. Wil je achteraf toch nog iets wijzigen? Druk dan op de knop ‘bewerk’ en je kunt de declaratie nog aanpassen.
  4. Ben je klaar en hoeft er niets meer gewijzigd te worden? Kies dan ‘verstuur week’ en je declaratie wordt verzonden. Je kunt je declaratie nu niet meer aanpassen. Je leidinggevende krijgt nu melding van je declaratie en hij of zij kan eventueel nog iets wijzigen. Je kunt een declaratie maar één keer indienen.

  Contacturen: declaraties indienen?

  Als je werkt op basis van een contracturen afspraak, dan krijg je eens per vier weken de afgesproken uren in je contract uitbetaald. Je hoeft hier zelf niets voor te doen. Ook wanneer je op vakantie gaat, ziek bent of een feestdag hebt genoten, wordt het standaard aantal uur gewoon doorbetaald. Uiteraard moet je je bij ziekte wel ziek melden via Mijn Tempo-Team.

  Jaaropgave

  Ieder jaar in februari ontvang je een jaaropgave van het door jou verdiende loon in het afgelopen jaar. Je vindt deze in Mijn Tempo-Team, net zoals je loonspecificaties.

  Tip: Heb je in het afgelopen jaar kort gewerkt, bijvoorbeeld alleen in de vakantie? Dan kun je na afloop van het jaar via belastingdienst.nl aangifte doen. Je kunt daar ook berekenen of het voordelig is om aangifte te doen. De belastingdienst heeft zelfs een app voor zowel IOS als Android waarmee je snel de aangifte kan doen. Vragen kun je ook altijd stellen via de BelastingTelefoon (0800 0543).

  Uitbetaalde uren kloppen niet

  Neem hierover contact op met je opdrachtgever. Hij kan indien nodig de declaratie op Mijn Tempo-Team wijzigen of de juiste uren aan ons doorgeven.

  Salaris niet betaald

  Dit kan verschillende redenen hebben. Werk je op basis van contracturen? Het is mogelijk dat je opdrachtgever jouw contract niet tijdig heeft verlengd. Als je op basis van declaratie uren werkt controleer dan in Mijn Tempo-Team of je de declaratie wel hebt ingediend. Dient jouw opdrachtgever de uren in, vraag het dan eerst aan je opdrachtgever. Mocht de declaratie wel zijn verwerkt, maar heb je geen salaris ontvangen, neem dan contact op met het serviceteam.

  Reservering eindejaarsuitkering / 13e maand

  Als je bij Tempo-Team Payrolling werkt en je hebt recht op een eindejaarsuitkering of 13e maand, dan vind je deze op je loonspecificatie terug. Als dit op je loonspecificatie staat dan wordt deze in de laatste kalenderweek van het jaar uitbetaald. Stoppen je werkzaamheden eerder, dan wordt deze reservering bij de eindafrekening samen met je vakantiegeld en nog niet opgenomen vakantie uren overgemaakt naar je bankrekening.

  Heb je wel recht op een eindejaarsuitkering maar vind je dit niet terug op je loonspecificatie? Ook dat is mogelijk. Niet elke eindejaarsuitkering is als reservering op te bouwen. Je ontvangt de eindejaarsuitkering dan in het begin van het jaar volgend op het jaar dat je dit recht hebt opgebouwd. Tenzij hierover met je opdrachtgever afwijkende afspraken zijn gemaakt.

  Toelichting op je Loonspecificatie

  Bekijk hier.

 • Feestdagen- en vakantie-uren

  Doorbetaling vrije dag

  Volgens de CAO voor Uitzendkrachten kun je deze dag doorbetaald krijgen als je voldoende vrije dagen hebt opgebouwd. Fulltimers sparen bijvoorbeeld 25 vakantiedagen per jaar. Informeer bij het Serviceteam of je voldoende dagen hebt. Je moet deze doorbetaling overigens wel zelf aanvragen. Het saldo vakantiedagen kan je ook terugvinden op je loonspecificatie.

  Vakantiesaldo

  Je vakantiesaldo is te vinden op je loonspecificatie en in de app onder ‘uren’.

  Vakantietoeslag

  Vakantietoeslag is hetzelfde als vakantiegeld. De vakantietoeslag wordt één keer per jaar in juni automatisch uitgekeerd. Bij het einde van je dienstverband kun je uitbetaling van het bedrag aan vakantietoeslag aanvragen, samen met je opgebouwde bedrag aan vakantiedagen. Doe je dit niet, dan wordt het opgebouwde bedrag na zes weken automatisch naar je overgemaakt. Je krijgt het dus altijd uitbetaald.

  Feestdaguren

  Om verwarring te voorkomen over de uitbetaling van feestdaguren hebben wij een eenvoudig stappenplan opgesteld:

  Stap 1: is er sprake van een feestdag?

  Algemeen erkende feestdagen volgens de ABU cao voor zover deze niet vallen op een zaterdag en/of zondag: 

  • Nieuwjaarsdag
  • Tweede Paasdag
  • Koningsdag (of daarvoor in de plaats tredende dag)
  • Hemelvaartsdag
  • Tweede Pinksterdag 
  • Beide kerstdagen
  • Bevrijdingsdag in lustrumjaren (2020, 2025, etc.)

  Goede vrijdag is ook geen feestdag volgens de ABU CAO.

  Is de opdrachtgever gesloten op deze dag, dan wordt deze dag niet uitbetaald, maar kan (fase A) of moet (fase B/C) een vakantiedag opnemen. Wil je weten in welke fase je zit? Kijk op je arbeidsovereenkomst pagina 2, bij artikel 2.1.

  Stap 2: heb je recht op uitbetaling van de feestdag?

  Vast arbeidspatroon (contracturen)

  Er bestaat recht op uitbetaling van een feestdag als je wegens een feestdag niet bij je opdrachtgever kan werken maar dit normaal gesproken wel je vaste werkdag zou zijn. Ongeacht je werkverleden.

  Geen vast arbeidspatroon (declaratie-uren)

  Heb je geen vast arbeidspatroon dan kijken wij naar je arbeidsverleden, 13 weken voorafgaand aan de betreffende feestdag. Het Serviceteam berekent de uren waar je recht op hebt.

  Stap 3: betaling feestdaguren

  Als je recht hebt op uitbetaling van een feestdag, dan worden deze uren na de feestdag(en) aan jou uitbetaald mits de banken open zijn. Declareer deze uren dus niet zelf!

 • Uit dienst

  Beëindigen arbeidsovereenkomst

  Informeer eerst je opdrachtgever. Je zult wel de afgesproken opzegtermijn in acht moeten nemen. Vul vervolgens de opzeggingsbrief in en mail naar serviceteam@tempo-team.nl.   

  Eindafrekening

  Je reserveringen worden zes weken na afloop van je arbeidsovereenkomst automatisch afgerekend. Je kunt ook  je eindafrekening eerder dan na zes weken aanvragen door een verzoek per mail in te dienen bij serviceteam@tempo-team.nl. Voorwaarde is wel dat je overeenkomst al is afgelopen. Eventuele openstaande inhoudingen (voor bijvoorbeeld vakantiedagen) en schulden zullen worden verrekend met je eindafrekening. In Mijn Tempo-Team vind je de loonspecificatie van je eindafrekening.

 • Verklaringen en formulieren

  Werkgeversverklaring en intentieverklaring aanvragen

  Stuur je verzoek per mail naar serviceteam@tempo-team.nl.

  Opzeggen arbeidsovereenkomst

  Vul het formulier 'Opzeggen arbeidsovereenkomst' in en mail naar serviceteam@tempo-team.nl.

   

 • Extra’s voor Payrollmedewerkers

  Perspectiefverklaring
  Wonen in een koophuis, terwijl je flexibel werkt, kan via Tempo-Team. De perspectiefverklaring gaat uit van jouw kansen op de arbeidsmarkt. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een arbeidsmarktscan en een persoonlijk gesprek. Een perspectiefverklaring is niet hetzelfde als een werkgeversverklaring. Je kunt een perspectiefverklaring aanvragen als je minimaal 1 jaar werkzaam bent bij Tempo-Team en is een half jaar geldig. Ongeveer 75% van de aanvragers krijgt uiteindelijk een verklaring.

  Opleidingen en trainingen
  Bij Tempo-Team kun je gratis online trainingen volgen via GoodHabitz. Je hebt keuze uit een uitgebreid en gevarieerd aanbod. Bijvoorbeeld: Excel, Leidinggeven, Notuleren, Gewoon goed Nederlands, Solliciteren met lef en BHV. Met deze trainingen bepaal je zelf wat je wilt leren, hoe je wilt leren en wanneer. Via Mijn Tempo-Team kun je je hiervoor kosteloos aanmelden. Na aanmelding ontvang je binnen 2 werkdagen per e-mail de activatielink. Daarna kun je direct starten met de gekozen e-training! Om te profiteren van de extra voordelen van de collectieve afspraken tussen Tempo-Team en Zilveren Kruis Achmea kun je je aanmelden via www.zk.nl/randstad. Het werkgeversnummer voor Tempo-Team Group B.V. is 207044827.

  Pensioenregeling
  Werk je via Tempo-Team en ben je 21 jaar of ouder? Dan neem je automatisch (en verplicht) deel aan de pensioenregeling nadat je 26 weken hebt gewerkt. De pensioenregeling bestaat uit een basispensioenregeling en de pluspensioenregeling.

  Ben je werkzaam in fase A dan is de basispensioenregeling van toepassing. De premie van 2,6% (2018) wordt volledig door Tempo-Team als werkgever betaalt. Heb je fase B bereikt, dan geldt de pluspensioenregeling. De premie voor pensioen wordt dan voor ⅔ door Tempo-Team betaalt en ⅓ is voor rekening voor jou als medewerker. Wil je weten in welke fase je zit? Kijk op je arbeidsovereenkomst in Mijn Tempo-Team op pagina 2, artikel 2.1.

  Voor beide regelingen is er een pensioenreglement opgesteld. Hierin vind je informatie over:

  • Voor wie het reglement geldt

  • De leeftijd waarop je met pensioen kan

  • De soorten pensioenen die er zijn voor jou als medewerker, je partner en je kinderen

  • De opbouw van het pensioen

  • De manieren waarop het pensioen op maat gemaakt kan worden als je met pensioen gaat.

  Deze pensioenregeling is een beschikbare-premieregeling. Dit betekent dat er een premie beschikbaar komt voor de opbouw van pensioenkapitaal. Zodra je met pensioen gaat, dan moet je van het opgebouwde pensioenkapitaal bij een verzekeraar (naar keuze) een maandelijkse pensioenuitkering aankopen. De regeling wordt uitgevoerd door Stichting Pensioenfonds Flexsecurity, het ondernemingspensioenfonds voor flexwerkers van onder andere Tempo-Team. Voor informatie over de uitvoering van de pensioenregeling en de pensioenreglementen: www.flexsecuritypensioen.nl. Binnen 3 maanden na aanmelding ontvang je informatie van Flexsecurity waarin is vermeld dat je deelnemer van het pensioenfonds bent geworden. Je ontvangt dan het pensioenreglement en alle overige informatie. Tevens ontvangt de je jaarlijks een overzicht van het bij Flexsecurity opgebouwde pensioen.

  Collectieve verzekeringen
  Vanuit Zilveren Kruis Achmea ontvang je een collectief aanbod waarbij je profiteert van 10% korting op de premie van je basisverzekering en 15% korting op de premie van je aanvullende verzekering(en).

  Personeelsvoordeelwinkel
  Als Tempo-Teamer krijg je exclusief toegang tot de personeelsvoordeelwinkel. Vanaf je eerste werkdag kun je hier online shoppen. De Personeelsvoordeelwinkel biedt kortingen op producten, tickets, uitjes en nog veel meer. Gebruikersnaam: tempoteam en wachtwoord: werkt.

  Sporten met korting
  Via BedrijfsFitnessOnline krijg je korting op je abonnementsgeld. Bij het aanmelden heb je deze code nodig: TTFit01.