Wat je als payroller moet weten

Je bent elders werkzaam maar hebt een arbeidsovereenkomst bij Tempo-Team Payrolling.
Tempo-Team Payrolling biedt verschillende vormen van arbeidsovereenkomsten aan.

Arbeidsovereenkomst op basis van contracturen (voor bepaalde tijd)

 • in overleg met je opdrachtgever wordt vooraf het aantal uren dat je werkt vastgelegd
 • de vastgestelde uren worden door ons 4-wekelijks aan je uitbetaald
 • vooraf wordt een einddatum afgesproken en in de arbeidsovereenkomst vastgelegd. Tussentijds opzeggen is in principe niet mogelijk, ook niet door de opdrachtgever
 • het invullen van urendeclaraties is bij deze arbeidsovereenkomst niet nodig
 • je houdt zelf jouw vakantie-uren bij

Arbeidsovereenkomst op basis van declaratie-uren (voor bepaalde tijd)

 • vooraf wordt een einddatum afgesproken en in de arbeidsovereenkomst vastgelegd. Tussentijds opzeggen is in principe niet mogelijk, ook niet door de opdrachtgever
 • wekelijkse salarisuitbetaling over de daadwerkelijk gewerkte uren
 • gewerkte uren worden door jou of door de opdrachtgever digitaal ingevoerd via T-Point
 • Tempo-Team Payrolling reserveert de vakantiedagen en vakantiebijslag

Arbeidsovereenkomst voor 65-plussers

Voor 65-plussers is het mogelijk om, gedurende een periode van maximaal 4,5 jaar, maximaal 8 arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd aan te gaan.

Pensioen

Naast onze uniforme pensioenregeling bieden wij ook arbeidsovereenkomsten aan met ABP-pensioen.

Salaris en arbeidsvoorwaarden

 • afspraken over salaris en arbeidsvoorwaarden en vrije dagen maak je met het bedrijf waar je werkt
 • kopie van je legitimatiebewijs en je loonbelastingverklaring lever je in bij het bedrijf waar je werkt
 • alle zaken aangaande het werk, de werkplek of begeleiding bespreek je gewoon met je leidinggevende