Tempo-Team Employability

Werken is meer dan een inkomen. Werk speelt een grote rol in het leven van mensen. Het is van invloed op hun ontwikkeling, financiële onafhankelijkheid, gevoel van zelfrespect, persoonlijke contacten en het hebben van een actieve rol in de maatschappij.

Al meer dan 30 jaar coachen wij mensen die vanuit persoonlijke ontwikkeling, ontslag, verzuim of ziekte, werkloosheid of door een arbeidsbeperking naar nieuw perspectief zoeken op de arbeidsmarkt. En dat doen we door vanaf dag één dichtbij werk te blijven. Vanuit de stellige overtuiging dat er voor iedereen een geschikte baan bestaat, streven wij na om deze samen te vinden en te krijgen!

..Iedereen heeft recht op werk..