Jouw overgang naar Tempo-Team Flexresult

In de mail die je hebt ontvangen waarin de overgang naar Tempo-Team Flexresult is aangekondigd, zijn de belangrijkste wijzigingen toegelicht. Mogelijk heb je toch nog vragen over de overgang en de gevolgen daarvan. Daarom hebben we de antwoorden op de meest voorkomende vragen voor je op een rijtje gezet.

 • Krijg ik een nieuwe detacheringsovereenkomst?

  Je krijgt een nieuwe werkgever, maar geen nieuwe detacheringsovereenkomst. Tempo-Team Flexresult neemt jouw lopende detacheringsovereenkomst voor (on)bepaalde tijd - zoals je die nu hebt bij Tempo-Team Projecten - over, met alle daaraan verbonden (opgebouwde) rechten en plichten.

 • Blijven mijn arbeidsvoorwaarden gelijk?

  Jouw arbeidsvoorwaarden, zoals je salaris en onkostenvergoeding, blijven gelijk. Ook blijven alle tot nu toe door jou bij Tempo-Team Projecten opgebouwde rechten en plichten gehandhaafd. Zo houdt Tempo-Team Flexresult bijvoorbeeld rekening met jouw arbeidshistorie bij Tempo-Team Projecten voor de fase telling en het pensioen.

 • Neem ik mijn vakantiedagen en vakantiegeld mee?

  Je kunt de door jou opgebouwde reserveringen voor vakantiedagen en vakantiegeld meenemen naar Tempo-Team Flexresult. Wij gaan ervan uit dat dit jouw voorkeur heeft. Wil je je vakantiedagen en vakantiegeld liever laten uitbetalen? Laat dit dan uiterlijk voor de overgangsdatum per mail aan jouw contactpersoon bij Tempo-Team weten.

 • Wat moet ik doen als ik voor datum overgang vakantie aan wil vragen?

  Wil je voor datum overgang al vakantie aanvragen voor na datum overgang? Dat kan gewoon via Mijn Tempo-Team. Hou er rekening mee dat je deze uren bij de juiste plaatsing in Mijn Tempo-Team invult. Vakantie-uren die je wilt opnemen op of na datum overgang vul je in bij de opdracht in Tempo-Team Flexresult. Vakantie-uren voor datum overgang vul je nog in bij de plaatsing in Tempo-Team Projecten. Dien je uren dus niet te ver van tevoren in.

 • Kan ik nog steeds op Mijn Tempo-Team inloggen?

  Via je eigen account op Mijn Tempo-Team behoud je inzage in jouw bevestiging(en) en je salaris. Ook je jaaropgave(n) en salarisspecificaties kun je daar gewoon inzien.

 • Krijg ik nu meerdere jaaropgaven?

  Door de overgang ontvang je je loonstroken en de jaaropgaaf voortaan vanuit Tempo-Team Flexresult. Dat betekent dat je over dit jaar (minimaal) twee jaaropgaven ontvangt; een van Tempo-Team Projecten en een van Tempo-Team Flexresult.

 • Is de Personeelsgids voor gedetacheerden nog steeds van toepassing?

  Op jouw detacheringsovereenkomst met Tempo-Team Flexresult blijft de Personeelsgids voor gedetacheerden van toepassing. Deze kun je vinden in Mijn Tempo-Team.

 • Loopt mijn pensioenopbouw gewoon door?

  Je pensioenopbouw loopt via Tempo-Team Flexresult gewoon door zoals je gewend bent. Ben je ouder dan 21 jaar, maar bouw je nog geen pensioen op, dan tellen de al opgebouwde weken om te voldoen aan de referteperiode van 26 gewerkte weken gewoon mee.

 • Neemt Tempo-Team Flexresult ook mijn opleidingen en opleidingsovereenkomsten over?

  Volg je een opleiding of heb je die al gevolgd? Tempo-Team Flexresult neemt de rechten en verplichtingen uit jouw opleidingsovereenkomst over. Heb je je opleiding nog niet afgerond, dan kun je die gewoon afmaken. Een eventuele eigen bijdrage wordt in het vervolg door Tempo-Team Flexresult ingehouden. Meestal moet je opleidingskosten terugbetalen als je de opleiding niet afmaakt of voortijdig stopt met werken bij Tempo-Team. Om te bepalen of dit laatste het geval is, tellen we de periode dat je via Tempo-Team Projecten hebt gewerkt natuurlijk mee.

 • Blijven mijn bruikleenovereenkomsten of gebruikersovereenkomsten geldig?

  Het kan zijn dat je voor je werk bijvoorbeeld een laptop of veiligheidsschoenen in bruikleen hebt van Tempo-Team. De afspraken die daarover zijn gemaakt, worden overgenomen door Tempo-Team Flexresult. Je kunt de spullen na afloop van je werkzaamheden op de gebruikelijke manier inleveren op elke vestiging van Tempo-Team.

 • Wat gebeurt er met de vorderingen die Tempo-Team Projecten op mij heeft?

  Het kan zijn dat Tempo-Team Projecten  een vordering op jou heeft, bijvoorbeeld omdat je per abuis te veel loon hebt ontvangen, te veel vakantiedagen hebt opgenomen of een voorschot hebt gekregen. Tempo-Team Flexresult neemt deze vorderingen over. Net als Tempo-Team Projecten kan Tempo-Team Flexresult deze vorderingen verrekenen met hetgeen zij aan jou verschuldigd is en een eventuele restantschuld bij jou in rekening brengen.

 • Wat gebeurt er met de vorderingen die ik bij Tempo-Team Projecten heb?

  Heb jij een terechte vordering op Tempo-Team Projecten? Dan kan deze ook door Tempo-Team Flexresult worden voldaan.

 • Wat gebeurt er als ik op korte termijn ziek word? Ga ik dan ook over naar Tempo-Team Flexresult?

  Als je na het ontvangen van deze e-mail ziek wordt en dit nog steeds zo is op de overgangsdatum, ga je (nog) niet over naar Tempo-Team Flexresult. De overgang kan dan namelijk nadelige gevolgen voor jou hebben. Na het einde van de ziekte kan je, als je weer hetzelfde werk gaat uitvoeren, alsnog over naar Tempo-Team Flexresult. Jouw contactpersoon neemt hierover dan contact met je op.

 • Wat gebeurt er als ik op korte termijn een loonbeslag krijg? Ga ik dan ook over naar Tempo-Team Flexresult?

  Als je na het ontvangen van deze e-mail een loonbeslag krijgt en dit nog steeds zo is op de overgangsdatum, ga je (nog) niet over naar Tempo-Team Flexresult. De overgang kan dan namelijk nadelige gevolgen voor jouzelf en/of derden hebben. Na het einde van het loonbeslag kan je, als je weer hetzelfde werk gaat uitvoeren, alsnog over naar Tempo-Team Flexresult. Jouw contactpersoon neemt hierover dan contact met je op.

 • Zijn er bijzondere situaties waardoor ik niet overga naar Tempo-Team Flexresult?

  Je gaat (nog) niet over naar Tempo-Team Flexresult als:

  • Je na het ontvangen van deze e-mail ziek wordt en dit nog steeds zo is op de overgangsdatum
  • Je na het ontvangen van deze e-mail een loonbeslag krijgt en dit nog steeds zo is op de overgangsdatum
  • Er zich een andere bijzondere situatie voordoet, waardoor de overgang nadelige gevolgen voor jou en/of derden kan hebben.

  Na het einde van de ziekte/het loonbeslag/de bijzondere situatie kan je, als je weer hetzelfde werk gaat uitvoeren, alsnog over naar Tempo-Team Flexresult. Jouw contactpersoon neemt hierover dan contact met je op.