Overgang naar Tempo-Team Industries

In de mail die je hebt ontvangen waarin de overgang naar Tempo-Team Industries is aangekondigd, zijn de belangrijkste wijzigingen toegelicht. Mogelijk heb je toch nog vragen over de overgang en de gevolgen daarvan. Daarom hebben we de antwoorden op de meest voorkomende vragen voor je op een rijtje gezet.

 • Ik ben nu werkzaam in fase A als uitzendkracht, waarom word ik gedetacheerd?

  Je treedt op basis van jouw huidige werkzaamheden in dienst van Tempo-Team Industries. Dat heeft de volgende redenen: we zijn bezig om onze administratie anders in te richten zodat wij onze flexwerkers beter kunnen bemiddelen. Daarnaast willen we meer flexwerkers een detacheringsovereenkomst aanbieden. Tempo-Team Projecten bv en Tempo-Team Industries zijn juridisch verschillende bedrijven. Alle medewerkers van Tempo-Team Industries krijgen een detacheringsovereenkomst.

 • Wat betekent de overgang voor mijn overeenkomst?

  Dat is afhankelijk van de fase waarin je werkzaam bent en het soort contract dat je bij Tempo-Team Projecten bv hebt::

  1. Je bent in Tempo-Team Projecten bv werkzaam in fase A als uitzendkracht:
   Je hebt nu een uitzendovereenkomst (met uitzendbeding) met Tempo-Team Projecten bv. Deze eindigt op de datum die in de door jou ontvangen mail over de overgang is genoemd. De overgang naar Tempo-Team Industries verandert niets aan jouw positie in het fasensysteem van de ABU CAO voor Uitzendkrachten. Totdat je - in totaal - in 78 weken hebt gewerkt blijf je in fase A van het fasesysteem. Bij de overgang naar  Tempo-Team Industries krijg je een detacheringsovereenkomst in plaats van je huidige uitzendovereenkomst. Het aantal uren in dat contract is een indicatie van de te werken uren. Het is dus mogelijk dat je in een week/periode minder of - in overleg met jou - meer uren werkt dan het aantal contracturen dat in de detacheringsovereenkomst is opgenomen. Je ontvangt net als bij je werkzaamheden als uitzendkracht salaris over het daadwerkelijk aantal gewerkte uren.
    
  2. Je bent in Tempo-Team Projecten bv werkzaam in fase A, B of C met een detacheringsovereenkomst (arbeidsovereenkomst):
   Je detacheringsovereenkomst wordt één op één overgenomen door Tempo-Team Industries. Het enige dat wijzigt in jouw contract, is jouw werkgever: je komt in dienst bij Tempo-Team Industries.De overgang naar Tempo-Team Industries verandert niets aan jouw positie in het fasensysteem van de ABU CAO voor Uitzendkrachten.
 • Wat gebeurt er na mijn nieuwe detacheringsovereenkomst met Tempo-Team Industries?

  Mogelijk krijg je dan een nieuwe detacheringsovereenkomst. Of en zo ja, voor welke duur en voor welk aantal uren jouw contract met Tempo-Team Industries wordt verlengd, wordt door Tempo-Team bepaald. Dit zal onder meer afhangen van de de vraag of jouw huidige opdrachtgever jou nog langer wil inzetten en als dat niet het geval is of er ander passend werk voor jou is. Vóór afloop van jouw contract zal dan ook overleg plaatsvinden met jouw leidinggevende.

 • Wat gebeurt er als mijn opdracht eerder afloopt dan mijn detacheringsovereenkomst?

  Als jouw opdracht eerder eindigt dan jouw contract met Tempo-Team Industries gaan we natuurlijk ons best doen om ander werk voor je te vinden. Of je recht hebt op loon zolang we nog geen ander werk voor je hebben, is afhankelijk van de fase waarin je zit. Zolang je nog in fase A zit heb je - net als bij uitzending - geen recht op loon als je niet werkt. In fase B en C heb je recht op doorbetaling van 90 % van jouw laatstgenoten loon. Dit volgt uit de ABU CAO voor Uitzendkrachten en jouw detacheringsovereenkomst.

 • Ik werk nu als uitzendkracht in fase A. Ik ben dus flexibel en kan stoppen wanneer ik wil. Ik krijg nu een detacheringsovereenkomst. Kan ik nu minder makkelijk stoppen bij Tempo-Team?

  Nee hoor. Zolang je werkzaam bent in fase A kan je nog steeds stoppen wanneer je wilt. Natuurlijk horen wij (en de opdrachtgever) het wel tijdig als je van plan bent te stoppen. Dan kunnen we vervanging voor jou gaan zoeken. In fase B en C kan je nog steeds stoppen, maar daarvoor geldt wel een opzegtermijn. Die termijn is afhankelijk van jouw detacheringsovereenkomst minimaal 7 dagen en maximaal 1 maand. De exacte termijnen kan je vinden in artikel 15 ABU CAO.

 • Wat verandert er als ik ziek word?

  Dit hangt af van de fase waarin je werkzaam bent en het soort contract dat je bij Tempo-Team Projecten bv hebt:

  1. Je bent via Tempo-Team Projecten bv als uitzendkracht werkzaam in fase A:
   Als uitzendkracht bij Tempo-Team Projecten bv heb je twee wachtdagen alvorens er ziektegeld (uitkering op grond van de Ziektewet) wordt uitbetaald. Oftewel: bij ziekte waren de eerste twee dagen altijd ‘voor eigen rekening’. Je wordt hiervoor gecompenseerd door de wachtdagcompensatie: dit is een minimale toeslag bovenop je salaris. Op je loonstrook zie je jouw salaris in- en exclusief wachtdagcompensatie.  

   Als gedetacheerde bij Tempo-Team Industries heb je nog maar één wachtdag alvorens het ziektegeld (loon conform artikel 53 lid 6 ABU CAO voor Uitzendkrachten) wordt uitbetaald. Dit betekent praktisch dat de wachtdagcompensatie komt te vervallen, waardoor je netto loon een fractie lager zal uitvallen, maar je bij ziekte één dag eerder recht hebt op ziektegeld. 

   De uitbetaling van je ziekte-uren gebeurt niet meer door Health@Work, maar door Tempo-Team Industries zelf. Hierdoor vindt de uitbetaling van je ziekte-uren meteen in de week na afloop van de ziekte-week plaats, met de reguliere uitbetaling.
    
  2. Je bent via Tempo-Team Projecten bv als gedetacheerde werkzaam in fase A, B of C:
   Als je al werkte op detacheringsbasis, dan verandert er voor jou na de overgang naar Tempo-Team Industries niets met betrekking tot de uitbetaling van ziektegeld en de manier waarop je je ziektegeld ontvangt. Je hebt immers al een detacheringsovereenkomst.
 • Hoe zit het met de (reservering voor) kort verzuim en bijzonder verlof?

  Als uitzendkracht in fase A ontvang je een aanvulling voor kort verzuim en bijzonder verlof. Deze aanvulling wordt niet wekelijks uitbetaald, maar gereserveerd en 1 keer per jaar uitbetaald. 

  Als gedetacheerde krijg je geen aanvulling voor kort verzuim/bijzonder verlof, maar kun je deze uren opnemen op het moment dat ze van toepassing zijn. Ga je dus, in overleg, onder werktijd (tussendoor) naar bijvoorbeeld de huisarts of tandarts, dan kun je deze uren in die week door laten betalen. Hetzelfde geldt als je bijvoorbeeld een huwelijk of een begrafenis hebt. 

  Als je bij Tempo-Team Projecten bv al werkzaam was als gedetacheerde, verandert er voor jou niets met betrekking tot kort verzuim en bijzonder verlof.

 • Hoe zit het met mijn opgebouwde (reserveringen voor) vakantiedagen en vakantiegeld?

  Tenzij jij voor de in de mail genoemde datum aangeeft dat jouw vakantiedagen en vakantiegeld uitbetaald moeten worden zullen de door jou opgebouwde (reserveringen voor) vakantie-uren en vakantiegeld worden overgezet naar Tempo-Team Industries.

  Jouw vakantie-uren zijn na de eerste verloning weer zichtbaar in Mijn Tempo-Team. Als je per periode wordt uitbetaald, dan kan de termijn dat de vakantie-uren niet zichtbaar zijn oplopen tot één periode.

 • Jaaropgaaf en loonstroken

  Door de overgang zul je je loonstroken voortaan ontvangen vanuit Tempo-Team Industries. Ook verstrekt Tempo-Team Industries een jaaropgave over de periode vanaf de datum vanaf jouw overgang naar Tempo-Team Industries. Dat betekent dat je over dit jaar (tenminste) twee jaaropgaven ontvangt; een van Tempo-Team Projecten bv en een van Tempo-Team Industries.