Nieuwe CAO voor uitzendkrachten per 30 december 2019

Vanaf 30 december 2019 is er een nieuwe CAO voor uitzendkrachten. Wat wijzigt er? En wat betekent dit voor jou? We geven je alvast een sneak preview: je vakantiebijslag stijgt naar 8,33% en de inlenersbeloning wordt uitgebreid. Hieronder vind je een korte opsomming van de belangrijkste wijzigingen in de CAO voor jou. Zo wordt pittige kost lekker snel uitgelegd. Deze CAO is geldig van 30 december 2019 t/m 31 mei 2021. Natuurlijk vind je ook alle veranderingen in de nieuwe CAO.

Heb je vragen over de wijzigingen in de CAO? Neem dan contact op met je contactpersoon van Tempo-Team.

Wat wijzigt er in mijn CAO? Check hieronder snel de belangrijkste wijzigingen!

 • Uitbreiding inlenersbeloning (artikel 16)

  De toeslagen die horen bij de inlenersbeloning zijn uitgebreid. Je hebt naast de al bestaande toeslagen voor overwerk, werken in onregelmatigheid (waaronder feestdagen), verschoven uren en ploegendienst nu ook recht op toeslagen voor werken onder fysiek belastende omstandigheden. Dit hangt samen met de aard van het werk. Denk aan werken onder lage of hoge temperaturen, werken met gevaarlijke stoffen en vuil werk.

  Ook wanneer de opdrachtgever een regeling kent voor vergoeding van reisuren of reistijd geldt deze voor jou.

 • Vakantiebijslag (artikel 18)

  Het percentage vakantiebijslag stijgt van 8% naar 8,33%.

 • Loon / uitkering bij arbeidsongeschiktheid (artikel 25)

  Tijdens ziekte ontvang je in de eerste 52 weken niet meer 91%, maar 90% van het laatst verdiende loon. Het tweede ziektejaar is ongewijzigd. 

 • Bijzonder verlof (artikel 28)

  Voor het afleggen van een (vak)examen om een erkend diploma te verkrijgen, kun je 1 dag bijzonder verlof opnemen. 

 • Collectiviteitskorting Zilveren Kruis

  Mogelijk heb je een zorgverzekering afgesloten met collectiviteitskorting via zorgverzekeraar Zilveren Kruis. Zilveren Kruis stopt echter per 1 januari 2020 met de collectiviteitskorting voor uitzendkrachten en verlaagt de collectiviteitskorting voor gedetacheerden. 

  De ABU (branchevereniging voor uitzendkrachten) heeft met zorgverzekeraar VGZ afspraken gemaakt over collectiviteitskortingen voor uitzendkrachten en gedetacheerden. Door bovenstaande wijzigen is het goed om je huidige zorgverzekering te vergelijken met andere zorgverzekeraars om zo de meest voordelige zorgverzekering af te sluiten. Je kunt dit nog doen tot 1 januari van ieder jaar, via de sites van zorgverzekeraars.