Belangrijke informatie over jouw kerstgeschenk.

>> click for the English version

Laatste update: 8 februari 2022

Jaaaa, we hebben supergoed nieuws voor jou! Jij hebt eind 2021 draadloze oplaadbare earpods gekregen als welverdiend bedankje voor jouw harde werken. Toch kon je deze lange tijd niet gebruiken, omdat er meldingen binnen kwamen over oververhitte oplaadkabels. Dit is inmiddels uitgebreid onderzocht en.. GOED NIEUWS! Je kunt jouw draadloze oordopjes, met de juiste oplader, gewoon gebruiken. Check daarvoor wel even de handleiding.

Bekijk de handleiding 

Wat blijkt uit het onderzoek?

Jouw veiligheid is héél erg belangrijk, daarom hebben we onafhankelijk onderzoek laten uitvoeren toen er meldingen binnen kwamen. Uit dat onderzoek bleek dat de oplaadkabels die oververhit raakten aan een verkeerde oplader hingen. Daarom vind je in de handleiding info en foto’s van opladers die je wel en niet kunt gebruiken.

Welke oplader gebruiken?

Gebruik voor jouw earpods een normale oplaadstekker van je mobiele telefoon (5V-1A). Géén snelladers, oplaadstekkers voor in de auto, iPad of tablet stekkers of je computer/laptop met een high power output. Zeggen al deze termen je niet zo veel? Geen zorgen, in de handleiding vind je meer info én foto’s. 

Update: 24 december 2021

Na het analyseren van  meldingen over een mogelijk defect aan de draadloze oordopjes hebben we met de leverancier besloten om nader technisch onderzoek te laten uitvoeren. 
Daarom vragen we je om nog even geduld te hebben en de draadloze oordopjes niet te gebruiken en niet op te laden maar wel te bewaren. We doen er alles aan om zo snel mogelijk het onderzoek af te ronden. En we laten zo snel mogelijk weten wat de uitkomst daarvan is en wat dat betekent voor jou.

Vragen?

Heb je een vraag? Of twijfel je of de oplader die je wilt gebruiken geschikt is? Stuur een mail naar helpdesk@compacon.com en je ontvangt binnen twee werkdagen reactie.

Neem contact op

Update: 22 december 2021

In stijl naar een lekker nummertje of podcast luisteren, dat is het kerstgeschenk waarmee we jou dit jaar superblij wilden maken. Om swingend het jaar mee uit te gaan. Helaas liep het anders. We kregen berichten door over een technisch defect aan deze draadloze oordopjes. Daarmee kunnen we de veiligheid daarvan niet garanderen en raden we je af ze te gebruiken en op te laden. Onwijs vervelend natuurlijk, wij balen nét zo hard als jij.

Daarom werken onze kerstelfjes de komende weken aan een oplossing. Allereerst zodat jij deze oordopjes kosteloos kunt terugsturen. Maar daarnaast willen we je natuurlijk in het nieuwe jaar verrassen met een nieuw cadeau. Omdat je het verdient! Wij waarderen jouw inzet namelijk enorm!

Op deze pagina delen we de laatste updates over deze terughaalactie. Om te beginnen volgt zeer binnenkort info over het gratis terugsturen van de oordopjes. Begin volgend jaar delen we natuurlijk ook meer info (of hints ;)) over jouw nieuwe cadeau!

Veiligheidswaarschuwing

Bij het opladen kan het voorkomen dat het oplaadkabeltje oververhit raakt. Dat kan in potentie tot onveilige situaties leiden. Daarom raden we je uit voorzorg aan om deze draadloze oordopjes niet te gebruiken en ook niet op te laden. 

Jouw veiligheid gaat boven alles

Het eindejaarsgeschenk ontvang je omdat we enorm blij en trots zijn dat jij dit jaar via ons hebt gewerkt. Samen maken we het verschil bij onze klanten. We willen natuurlijk voorkomen dat zo’n welverdiend cadeau op wat voor manier dan ook tot onveilige situaties leidt. Want veiligheid staat voorop in alles wat wij doen. 

We zijn in gesprek met de leverancier van de draadloze oordopjes. Deze organisatie, waar wij al vele jaren naar tevredenheid mee samenwerken, betreurt dit ook ten zeerste. Zij hanteren strenge kwaliteitseisen aan hun producten. Alle keurmerken en certificaten zijn aanwezig waarmee de veiligheid gewaarborgd hoort te zijn. Toch willen we met het oog op jouw veiligheid het zekere voor het onzekere nemen. Vandaar deze oproep om de draadloze oordopjes niet te gebruiken. 

Zodra we meer weten over het terugsturen van de oordopjes ontvang je een mail. 

Important information regarding your Christmas present.

Last update: February 8, 2022

Yesss, we have very good news for you! You received wireless, rechargeable earpods at the end of 2021 as a well-earned thank you for your hard work. However, you were unable to use them for some time because we received reports about overheating charging cables. This has since been investigated and .... GOOD NEWS! You can use your wireless earpods without any problems if you use the right charger. You should check the manual in this connection.

Check the manual!

What did the investigation reveal?

Your safety is very important, which is why we commissioned an independent investigation when we received reports. The investigation showed that the charging cables that overheated were attached to an incorrect charger. The manual therefore contains information and photos of frequently-used chargers you can use and of those you cannot use.

Which charger to use?

Use the customary charging plug of your mobile phone (5V-1A plug) for your earpods. Do not use quick chargers, charging plugs for you car, iPad or tablet plugs or your computer/laptop with high-power output. Do not worry if these terms seem unfamiliar to you, you can find more information and photos in the manual. 

Any questions?

If you have any questions or if you doubt whether the charger you wish to use is suitable, you can send an e-mail to helpdesk@compacon.com and you will receive a response within two working days.

Get in contact

Update: December 24, 2021

After analyzing the incoming messages concerning the possible defect on the wireless earbuds, we decided to perform a technical research together with the supplier.

This is why we ask for your patience and to not use or charge the earbuds but to keep them in a safe place until further information follows.

Last update: December 22, 2021

Listening to your favourite music or podcast in style, that's the Christmas gift we wanted to give you. To bring a smile on your face. However, things turned out differently. Unfortunately we’ve received messages about a technical defect in these wireless earbuds. Therefore we cannot guarantee its safety and strongly recommend not to use or charge them and do not recommend using or charging them. Very disappointing for you of course, we are just as sad as you are.

That is why our Christmas elves are working on a solution in the coming weeks. First of all, you can return these earbuds free of charge. But we also want to surprise you in the new year with a brand new gift. Because you deserve it! We really appreciate your efforts!

On this page  you can find the latest updates about this recall. Information about returning the earbud for free will follow very soon. At the beginning of next year we will of course also share more info (or hints ;)) about your new gift!

Safety warning

When charging, the charging cable may overheat. This can potentially lead to unsafe situations. We therefore recommend that you do not use or charge these wireless earbuds as a precaution.

Your safety comes first

You receive the end-of-year gift because we are extremely happy and proud that you entrusted your talent to us this year. Together we make a difference for our customers. We want to prevent that a sincere gesture of appreciation leads to unsafe situations in any way whatsoever. Because safety is paramount in everything we do.

We are in talks with the supplier of the wireless earbuds. This organisation, with which we have been working satisfactorily for many years, also deeply regrets this. They apply strict quality requirements to their products. All quality marks and certificates are present with which safety should be guaranteed. However, with a view to your safety, we want to err on the side of caution. Hence our call not to use the wireless earbuds.

You will receive an email as soon as we know more about returning the earbuds.