Projectmatig werken

Eigen werksituatie

In deze zeer praktijkgerichte training leer je alle uitgangspunten, methoden en technieken plus het organiseren van het opzetten van projecten. Bovendien leer je hoe je deze vaardigheden direct kunt toepassen in uw eigen werksituatie.  

Succes-, faal- en risicofactoren

Deze training reikt je een model aan dat een goede ondersteuning biedt in je eigen uitvoeringspraktijk. Zo krijg onder meer inzicht in de succes-, faal- en risicofactoren van projecten en in de te hanteren projectfasering en aanpak. Ook gaan we in op het formuleren van actiepunten die de kans van slagen van een eigen project bevorderen.

Resultaten van de training

  • je bent beter in staat een duidelijke en heldere invulling te geven aan de verschillende aspecten van projectmatig werken
  • je kunt uitstekend onderhandelen met zowel interne als externe partijen, beter omgaan met conflicten en werken onder tijdsdruk. 

Cursusinhoud

  • kenmerken van projectmatig werken
  • basistechnieken
  • opdeling en fasering van projecten
  • projectorganisatie en -beheersing
  • plannen van taken en activiteiten
  • teamvorming binnen projecten
  • communicatie binnen projecten
  • leidinggeven